IT/Övervakning

FRA-uppgifter har lagrats felaktigt

IT/Övervakning Försvarets radioanstalt, FRA, har lagrat känsliga uppgifter på ett felaktigt sätt, så att dessa riskerar att falla i orätta händer.