datalagring
FRA-uppgifter har lagrats felaktigt

IT/ÖvervakningFörsvarets radioanstalt, FRA, har lagrat känsliga uppgifter på ett felaktigt sätt, så att dessa riskerar att falla i orätta händer.