Inrikes

Utvisning av 50 afghanska män från Sverige i chartrat plan

Femtio afghanska män har utvisats till Afghanistan. Tre av de utvisade var dömda till utvisning efter att begått grova brott. Samtliga utvisade var vuxna, och insatsen finansierades delvis av EU:s gränsskydd Frontex. Trots stödet från EU kostade utvisningsinsatsen ”flera miljoner” då en stor mängd personal följde med i det chartrade flygplanet.

I den hittills största utvisningsinsatsen sedan flyktingkrisen 2015 utvisades 50 vuxna, afghanska män till hemlandet Afghanistan. De utvisade männen möttes på flygplatsen i Kabul av afghanska myndigheter som tog emot samtliga vid överlämningen. Tre av de utvisade var dömda till utvisning efter att begått olika grova brott. Övriga utvisade hade utvisningsbeslut som vunnit laga kraft.
Utvisningen skedde med ett chartrat flygplan, och ombord fanns personal från såväl polisen, Kriminalvården, Nationella Transportenheten samt tolkar, sjukvårdspersonal samt observatör från EU/Frontex. Frontex, EU:s gränsskyddsorganisation, delfinansierade utvisningen med gemensamma EU-medel.

Källor som NB Nyhetsbyrån har talat med säger att massutvisningen trots EU-stödet har kostat Sverige ”flera miljoner”. Kostnaden för medföljande personal sägs vara omfattande, precis som notan för det chartrade flygplanet.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!