Undersökning: Svenska folket säger nej till DCA-avtalet

publicerad 14 juni 2024
- av Markus Andersson
Det svenska folket är mycket negativt inställda till avgörande delar av DCA-avtalet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Fem av sex svenskar säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmaterial på svenska militärbaser utan svensk insyn. Samtidigt är kunskapen låg och tre av fyra uppger att de inte ens känner till vad DCA-avtalet innebär.

Det är Novus som genomfört en opinionsundersökning på uppdrag av Sveriges Fredsråd – en paraplyorganisation för olika fredsorganisationer i Sverige. I denna framgår det att det svenska folket är betydligt mer negativt inställda till Sveriges planerade militära samarbetsavtal med USA (DCA) än vad makthavarna vill göra gällande och att en majoritet tydligt motsätter sig flera av avtalets mest avgörande aspekter.

På frågan ”anser du att främmande makt ska få placera militär- och krigsmaterial på svenska militärbaser utan svensk insyn?” svarar rungande 84 procent nej. Bara 7 procent svarar ja och 9 procent är osäkra.

Fem av sex vill inte ha utländsk militär på svensk mark utan insyn. Foto: faksimil/Novus

Inte heller tycker det svenska folket att ”Sverige ska ingå militära samarbetsavtal som innebär att man avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark” – ett sådant avtal är 72 procent av svenskarna emot – och endast 15 procent för.

Anser du att främmande makter ska få använda svenskt territorium för angrepp på tredje land?” lyder den tredje frågan – något en majoritet (53 procent) motsätter sig, medan 29 procent är positivt inställda.

Noterbart är också att 76 procent av befolkningen inte vet vad DCA-avtalet är för någonting, trots att avtalet snart ska upp för omröstning i riksdagen. Bara 14 procent uppger att man vet vad det är för ett avtal, medan 10 procent är osäkra.

En stor majoritet vet inte vad DCA-avtalet innebär. Foto: faksimil/Novus

Svenskarna har undanhållits innehållet

En överväldigande majoritet av svenska folket, 84 procent, säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn… Samtidigt har Sveriges regering förhandlat fram ett sådant avtal med USA, som den svenska riksdagen inom kort ska ta ställning till”, skriver Sveriges Fredsråd.

Man noterar vidare att det i DCA-avtalet inte heller finns några garantier mot att USA placerar kärnvapen i Sverige och att delar av Sverige i praktiken blir amerikanskt territorium och ”ger också militärpolis från USA rätten att avvärja alla upplevda hot mot dessaexklusiva områden var som helst i Sverige – och även med vapenmakt – utan att Sverige kan förhindra det ”.

Sveriges Fredsråd anser att detta avtal med så vittgående maktbefogenheter för främmande makt i Sverige har förhandlats fram med alltför stor hastighet och att det flesta svenskar inte känner till – eller snarare har undanhållits – det reella innehållet. Det visar också Novus undersökning där drygt tre av fyra svenskar säger sig inte veta vad DCA är för något, samtidigt som en stor majoritet är emot avtalets huvudinnehåll”.

Undersökningen genomfördes genom 1107 intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som sägs garantera representativa resultat för befolkningen i stort.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!