Trafikverket stoppade klimatrapport

publicerad 12 februari 2016

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


När Trafikverket lämnade sitt underlagsmaterial till den kommande infrastrukturpropositionen fanns en klimatrapport man hade tagit fram inte med. Den hade censurerats bort rapporterade flera visselblåsare i verket till Ekot.

Rapportens slutsats var att lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att nå klimatmålet 2030. Enligt verkets förslag till infrastrukturplan 2018-2029 kommer den i stället att öka 55 procent. Verket vill i stället satsa på teknikutveckling och fossilfria drivmedel.

Thomas B Johansson som ledde utredningen Fossilfrihet på väg, som kom 2013, är mycket besviken.

Förslaget hade inte något klimatmål utan endast prognosmål. Infrastrukturminister Anna Johansson, säger att det inte har tagits något beslut utifrån utredningen trots att två år gått.

Trafikanalys, tidigare Statens institut för kommunikationsanalys, som har till uppgift att granska transportpolitiska förslag är kritisk till Trafikverkets prognoser i en rapport. Den dramatiska ökningen där för lastbilstrafik och sjöfart till 2030 stämmer inte med historiska trender. Prognosen för volymen godstransporter 2030 är också 40 procent högre än vad trenden skulle ge.

 

Hans Sternlycke

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!