Inrikes

Sverigedemokraterna byter fot igen – vill närma sig Nato

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna ställer sig nu positiva till en svensk Natooption – alltså att Sverige snabbt ska kunna ansluta sig till den globalistiska försvarsalliansen i framtiden. Beskedet hyllas av Moderaterna och Centerpartiet som ser det som ett viktigt steg närmare ett svenskt Nato-medlemskap.

En Natooption innebär inte per automatik att Sverige ska gå med i Nato – men att landet ska förbereda sig för att i framtiden snabbt kunna ansluta sig. Sverigedemokraterna har tidigare varit motståndare även till detta.
Att partiet nu har svängt gör att riksdagens försvars- och utrikesutskott valt att fatta beslut om tillkännage att regeringen nu ska införa Natooptionen i sin säkerhetspolitiska linje, skriver skattefinansierade SVT. Detta eftersom det för första gången någonsin nu finns en majoritet till stöd för optionen.

SD:s försvarspolitiske talesperson Roger Richtoff kommenterar svängningen med att man vill göra det lättare att samarbeta militärt med Finland och att det är detta som är det viktiga.

– Vi strävar efter att på sikt ingå ett försvarsförbund med Finland, vi ser det här som ett naturligt sätt att ta ett steg mot ett sådant försvarsförbund, säger han och menar vidare att man inte ändrat uppfattning om medlemskap i själva försvarsalliansen.

Beskedet hyllas av landets borgerliga partier som länge har lobbat för ett Natointräde och ser SD:s svängning som en mycket viktig del i vägen dit. Partiledaren Jimmie Åkesson bekräftar också att partiet vill ”hålla alla dörrar öppna samtidigt” och att man aldrig vet ”vad framtiden erbjuder”.

– Att Sverige ska göra som Finland och uttala en Natooption, alltså att det ska finnas en möjlighet att söka medlemskap i Nato, är något vi har krävt i flera år, säger Kerstin Lungren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet.

Även Moderaternas ledare Ulf Kristersson är mycket nöjd med SD:s svängning och kallar det inträffade för något ”Historiskt” och att Sverige ”i klartext berättar för omvärlden att när vi själva vill, kan ansöka om ett fullvärdigt medlemskap i Nato”. Kristersson hävdar vidare att det är av yttersta vikt att gå med i Nato för att öka ”säkerheten i vårt närområde” och att han förväntar sig att regeringen nu kommer att förespråka denna linje då en majoritet nu finns.

 

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


 

Fakta: Fem andra frågor där SD har svängt

 

Dubbla medborgarskap
2020 gjorde partiet en helomvändning från sin tidigare position och tog bort formuleringen ”(d)en som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska”. Tidigare har man helt varit emot möjligheten för svenska medborgare att ha medborgarskap även i andra länder – eftersom detta riskerade att påverka lojaliteten till Sverige negativt.

EU-utträde
2019 slutade Sverigedemokraterna driva frågan om ett svenskt EU-utträde. Det slopade EU-motståndet motiverades med att man istället vill ”reformera unionen inifrån”. Man vill heller inte längre se någon folkomröstning om medlemskapet i EU.

Abort och homoadoptioner
2019 lade partiet också ner sitt engagemang för en striktare abortgräns och släppte kravet på att sänka gränsen från dagens 18 veckor till 12. Samtidigt valde man att också ställa ställa sig positiva till att homoadoptioner, något man tidigare varit motståndare till.

Utomeuropeiska adoptioner
SD var tidigare motståndare till internationella adoptioner och skrev 1999 i sitt partiprogram att ”möjligheten till adoption av barn med ursprung utanför Europa skall upphöra” och att fokus istället ska ligga på att ge svenska barn en sund uppväxt. Denna linje slopades någon gång efter millennieskiftet.

Utvisningar
Strax innan millennieskiftet drev Sverigedemokraterna frågan att utvisa en mycket stor del av alla invandrare som kommit till Sverige efter 1970. Idag har man sedan länge övergivit den linjen och förespråkar istället öppen svenskhet och assimilation. Partiet kan dock fortfarande tänka sig utvisningar av kriminella invandrare.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!