Svenska lärare utsätts för alltmer hot och våld

publicerad 29 april 2024
- av Sofie Persson
En grundskolelärare kan idag räkna med att bli utsatt för våld cirka fyra gånger under ett läsår.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Antalet fall av fysiskt våld i svenska gymnasieskolor har ökat med 183 procent de senaste tio åren. Samtidigt blir en genomsnittlig grundskolelärare utsatt för hot var tionde dag och verbalt våld en gång i veckan.

Sju av tio lärare i grundskolan har blivit utsatta för hot och våld på sina arbetsplatser de senaste tolv månaderna, visar en undersökning från fackförbundet Sveriges Lärare. Bland lärare på fritidshem ligger siffran på åtta av tio samtidigt som fyra av tio gymnasielärare upplevt detta.

Vidare visar undersökningen att en genomsnittlig grundskolelärare blir utsatt för hot var tionde arbetsdag, för verbalt våld var sjunde dag och för fysiskt våld var tredje månad.

Samtidigt visar statistiken att anmälningar gällande allvarliga fall av hot och våld i grund- och gymnasieskolan under perioden 2013–2023 ökade med 155 procent, enligt Arbetsmiljöverket. Fallen av fysiskt våld ökade med 183 procent.

Det är många händelser som inte anmäls. Mörkertalen är mycket stora, säger Linn Santeson som är lärare i samhällskunskap och historia på Kungsholmens gymnasium i centrala Stockholm, och Hanna Garberg som är lärare i svenska på Gubbängsskolans högstadium i södra Stockholm, till fackförbundets tidning Vi Lärare.

“Stockholms skolor larmar”

Garberg och Santeson agerar som skyddsombud och startade ”Stockholms skolor larmar” på Instagram där det i vintras publicerades en rad utdrag ur incidentrapporter från personal på förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm. Enligt dem handlar en del av problematiken om nedskärningar.

Det är i dag färre vuxna i verksamheterna än för några år sedan. Det gäller inte bara lärare, utan även socialpedagoger, elevassistenter, barnskötare och flera andra yrkesgrupper, säger de.

Vidare pekar man mot att det behövs fler åtgärder för att tackla problematiken, bland annat fler särskilda undervisningsgrupper, behörig personal, reglering av klasstorlekarna samt en ändrad attityd gentemot lärare. Det är också viktigt att lärare som agerar får stöd av både skolledning och arbetsgivare.

Vi upplever att det inte alltid sker idag. Det måste bli tydligt för eleverna att ett visst beteende leder till konsekvenser.

Den 4 maj håller Sveriges lärare en demonstration i Stockholm för att “stå upp mot systemfel som drabbar förskola och skola”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!