lärare


”Alarmerande brist på NO-lärare”

InrikesElva medlemmar i Vetenskapsakademins skolarbetsgrupp varnar för att allt för få personer söker till lärarutbildningar i naturvetenskapliga ämnen.