Svenska elever lär sig mindre under coronarestriktionerna

Coronarepressionen

publicerad 11 februari 2021
- av Isac Boman

Trots larmen om extrema pandemiöverdrifter fortsätter regeringen sin hårda coronapolitik – något som bland annat tvingat gymnasieelever till distansundervisning. Eleverna uttrycker själva växande oro för att de lär sig mindre, har stora problem att hänga med och därtill inte kan få lika bra hjälp av läraren när undervisningen sker hemifrån.

Statskanalen SVT har genomfört en enkät som 105 elever svarat på och en majoritet säger att de har lärt sig mindre än vanligt under det gångna året, bland annat eftersom undervisningen skett via distans och man inte fått hjälp på plats.

Man har inte lika bra kontakt med lärarna. Man kan inte heller få samma hjälp av kompisarna, säger Suha Abbood, 19, elev på teknikprogrammet vid Ulvigymnasiet i Köping.


Annonser:


55 av 105 elever uppger att de lärt sig mindre än vanligt, 41 att de lärt sig ”ungefär lika mycket” och bara nio procent säger att de lärt sig mer än vanligt. Att skolgången påverkats kraftigt negativt av coronarestriktionerna står alltså klart, men enligt SVT är inte Skolverket inte klart över vilka långsiktiga konsekvenser distansundervisningen har för elevernas lärande.

Matematiken lyfts fram som särskilt svår att lära sig via distans och många elever upplever att de lär sig mindre matte nu än tidigare.

Matte är ett ämne som många behöver hjälp med av läraren och då får man ofta vänta på hjälp. Då blir det kanske att man inte jobbar under den tiden man ska vänta och lär sig mindre, säger Elsa Eliasson, 16, som går handels- och administrationsprogrammet på Mönsterås gymnasium.

På yrkeslinjerna får eleverna inte genomföra viktiga praktiska delar av sin utbildning – något som är helt nödvändigt för att förbereda dem inför yrkeslivet men som också påverkar deras betyg negativt, vilket oroar många unga.

En tredjedel av Sveriges elever tror att deras betyg kommer att sänkas på grund av coronapolitiken och distansundervisningen och att deras framtidsutsikter och möjligheter till arbete och högre utbildningsplatser därigenom försämras.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.