Staten ska kartlägga skolevers “attityder kring intolerans”

publicerad 4 juli 2023
- av Jan Sundstedt

Regeringen ger nu förintelsemyndigheten Forum för levande historia (FLH) i uppdrag att genomföra en kartläggning av svenska skolelevers intolerans. I uppdragsbeskrivningen ingår bland annat att undersöka elevernas attityder till judar, muslimer, romer och hbtq-personer.

Forum för levande historia är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med det uttalade uppdraget att ”vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen”.

Målet med studien man ska genomföra beskrivs som att “bidra till ökad kunskap om ungdomars upplevda utsatthet för olika former av rasism och intolerans”.

Den senaste stora undersökningen om förekomsten av intolerans bland svenska skolelever genomfördes 2014. Det saknas därför aktuell kunskap om ungas attityder till grupper som riskerar att utsättas för rasism och intolerans, menar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) i en kommentar om uppdraget.

Sett till uppdragsbeskrivningen i övrigt ska studien även läggas till tidigare kartläggning och “möjliggöra jämförelser med resultatet av myndighetens tidigare genomförda attitydundersökningar kring intolerans”.

Myndigheten ska även undersöka möjligheten att inbegripa flertalet grupper som särskilt uppmärksammas i den “nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”.

Enligt pressutskicket från Arbetsmarknadsdepartementet får myndigheten använda högst en miljon kronor till projektet, budgetåret 2023. Den totala budgeten för Forum för levande historia ligger på 60 miljoner svenska kronor.

Rapporten ska slutredovisas inom knappt tre år – senast den 1 mars 2026.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!