Skolor kräver covidpass för julföreställningar – små barn tvingas uppträda utan anhöriga

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 3 december 2021
- av Isac Boman
Avdelningschefen Anna Sarsten och förvaltningschefen Annica Ryhman (tv) är ansvariga för beslutet att kräva covidpass på en dansföreställning med barn så små som 5 år på Kulturskolan i Uddevalla.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


[wordpay_hide_paywall]

Föräldrar i tusental berättar nu på sociala medier om hur de utestängs från att närvara på barnens julföreställningar av skolor runtom i Sverige.

Ett exempel är Kulturskolan i Uddevalla som nu implementerar covidpass på en dansföreställning med barn så små som 5 år.

En av de ansvariga vägrar svara på frågor om beslutet med motiveringen att man ”sitter i möten under hela dagen” när man kontaktas av Nya Dagbladet för en kommentar.

På söndag den 5 december hålls dansföreställningen ”Julkarusellen” på Kulturskolan i Uddevalla, med 5 olika grupper med cirka 10 elever i vardera grupp i åldrarna 5-9 år som riktar sig specifikt till barnens anhöriga. Några av barnen kommer dock inte att få besök av mamma, pappa eller andra anhöriga på föreställningen sedan kommunens ansvarige avdelningschef Anna Sarsten beslutat att alla som inte låtit injicera sig ska utestängas från barnens evenemang.

Inbjudan från Kulturskolan till evenemanget betonar att evenemanget kan vara skrämmande särskilt för ovana elever och att “det viktigaste är att eleverna får en bra upplevelse av sitt framträdande”. Inga betänkligheter uttrycks dock för de barn som tvingas uppträda utan anhöriga som närvarar eller avtackar dem efteråt.

Sarsten har tidigare uttalat sig i tidningen Bohusläningen där hon bland annat säger att “hon alltid velat arbeta med inkluderande frågor” och att hon själv med utomeuropeisk bakgrund lidit av en “känsla av att inte tillhöra mängden”.

Jag är medveten om att många tyvärr vill göra skillnad på människor. Jag vet vad det är att inte känna sig välkommen, menar hon i ett reportage publicerat den 23 juni 2016.

I en mejlkonversation med en förälder motiverar Sarsten beslutet att försöka utestänga vissa barns anhöriga från att närvara på deras föreställning med att man gör det med omsorg för barnen.

Utgångspunkten i mitt beslut handlar om att möjliggöra för så många som möjligt att kunna ta del av konserten och samtidigt värna barnens ork till att inte behöva göra för många föreställningar.”, förklarar hon i ett mejl.

Nya Dagbladet har sökt och söker fortsättningsvis Sarsten för en kommentar.

Enligt samma konversation är beslutet ”avstämt” även med förvaltningschefen Annica Ryhman, som svarar i telefon men dock inte vill kommentera kommunens beslut till media utan meddelar att hon sitter i möte från morgon till kväll.

Så här låter det när Nya Dagbladet ringer henne för en kommentar under torsdagen:

 

Inte heller kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) har varit kontaktbar via telefon för en kommentar.

På sociala medier är kritiken mot skolornas medicinska apartheid enorm. Tiotusentals föräldrar runtom i Sverige vittnar på sociala medier om hjärtskärande historier där familjer splittras under skolornas julfirande under liknande förhållanden där ansvariga visar sig oförstående inför konsekvenserna. Även kyrkor väljer att porta ovaccinerade anhöriga från att närvara på barnens uppträdanden.

 

Många mycket små barn även i förskoleåldern ser av allt att döma ut att få uppträda ensamma utan anhöriga, något som många även påtalar kan vara traumatiskt för barnen och även exponerar dem för mobbning.

 


Juristernas kritik: Covidpassen strider mot grundlagen

Svenska jurister har nyligen gått ut i dagens juridik med mycket hård kritik mot regeringens implementation av covidpass på befolkningen som man pekar på strider mot såväl Sveriges grundlag som mänskliga rättigheter.

Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. […]

Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.”, skriver man bland annat.

Även juristen Christian Schlater noterar att covidpass inte är obligatoriskt och att arrangemang inomhus får inrymma upp till 100 personer även enligt gällande rekommendationer.

Allt som krävs är att arrangemanget organiseras med sittplatser, vilket inte är så besvärligt om där finns läktare. I andra lokaler går det utmärkt att markera sittplatser direkt på golvet om där inte ställs in stolar/bänkar eller dylikt.”, påpekar han.

En annan aspekt som överhuvudtaget inte debatterats i nuläget är rimligheten i att skattebetalande föräldrar ska uteslutas från offentligfinansierade tillställningar för deras barn som riktar sig specifikt till dessas anhöriga.

Vad gäller evenemang för barn har det noterats att utestängandet av anhöriga på medicinsk grund genom covidpass kan utgöra ett brott även mot barnrättskonventionen – som slår fast att “inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende“.

 

Uppdatering kl 18:30: Anna Sarsten har hört av sig men har på grund av ett tekniskt fel inte kopplats till rätt nummer på redaktionen. Nya Dagbladet söker henne fortsättningsvis för en kommentar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!