Inrikes

Sexualbrottsoffer blir utan målsägandeadvokat

Brottsoffer – inte minst sexualbrottsoffer – drabbas hårt av nya regler, som gör att de nekas att ha kvar sin advokat, ett målsägandebiträde, i hovrätten och Högsta domstolen. Det skriver SVT.

Vid Åklagarmyndigheten säger man, att besparingarna går ut över brottsoffer, som har varit utsatta för traumatiska händelser.
Lagen ändrades 2018 rörande vilken rätt brottsoffer har till målsägandebiträden i hovrätten och Högsta domstolen. Om det inte finns särskilda behov kan brottsoffer nekas ett målsägandebiträde.

Risken är då, menar man vid Åklagarmyndigheten, att målsäganden blir helt övergiven, utan någon som förklarar vad som händer och stöttar.

Lagändringen skulle enligt regeringen utnyttja resurserna mer effektivt, eftersom brottsoffer sällan hörs i hovrätten och målsägandebiträden därför ansågs fylla en begränsad funktion.

När det inte finns ett målsägandebiträde är tanken istället att åklagaren skall företräda målsäganden. Men detta är inte egentligen åklagarens roll.

Detta gör att den åtalade kan ha ett par försvarsadvokater medan brottsoffret sitter helt utan stöd. Även vid hovrätterna ser man problemen med den nya lagen.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!