Inrikes

Samer säger nej till mer samisk makt

Regeringens förslag om mer makt till samerna förkastas av samerna själva, vars ledare anser att förslaget är otillräckligt.

Sametinget förkastar Socialdemokraternas förslag om ökad samisk makt i Norrland. Anledningen är att förslaget anses vara kraftlöst och inte ge samer något reellt inflytande.
– Sametinget är också kritiska till förslaget om samiskt inflytande, säger styrelseordförande Per Olof Nutti.

Socialdemokraternas förslag kritiseras även av flera så kallade människorättsorganisationer, som exempelvis Amnesty, Civil Rights Defenders och Svenska kyrkan. Enligt dessa bryter den socialdemokratiska regeringen mot internationell rätt och mot FN:s konventioner.

För att följa globala lagar måste regeringen ge vetorätt till samerna över viktiga beslut som påverkar människor och miljö i Sapmi, menar man. Detta eftersom samer anses ha bott i landet längre än andra folkgrupper. De folkgrupper som man anser har invandrat efter ursprungsbefolkningen ska ha mindre rättigheter, enligt FN.

I praktiken måste vetorätten antingen ges till det delvis ”försvenskade” Sametinget, eller direkt till de mer nationalistiska och etniskt medvetna samebyarna.

Sametinget såväl som samebyarna anser att det nu nedröstade förslaget bara innebär att samiska nationalister ges möjlighet att kommentera myndigheters beslut som rör dem, men att de egentligen inte ges inflytande över slutresultatet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!