Inrikes

Foto: Felipe Tofani/CC BY-SA 2.0

Samisk vinst i omtalad rättstvist

Inrikes Högsta domstolen (HD) dömde mot staten under torsdagen och förkunnade att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske på samebyns område "på grund av urminnes hävd"


Inrikes Girjas sameby vinner mot staten. Hovrätten ansåg i sin dom att det är samebyn som ska ha rätten att bestämma över jakten och fisket i byns fjällområde.


Inrikes Regeringens förslag om mer makt till samerna förkastas av samerna själva, vars ledare anser att förslaget är otillräckligt.


Miljö Mark- och miljödomstolen i Umeå har behandlat ett antal överklaganden gällande ett stort vindkraftsprojekt i markbygden utanför Piteå.


Steget efter


Ny forskning om ohälsa bland samer

Hälsa Nu planeras nu forskning för att utreda varför ohälsan bland samer är så utbredd. Var tredje ung samisk kvinna säger sig ha haft självmordstankar.


Modersmålets dag uppmärksammas

Kultur Modersmålets dag utlystes på FN:s generalkonferens i november 1999 och uppmärksammas årligen den 21 februari. Datumet valdes till minne av händelserna den 21 februari 1952, då studeranden som demonstrerade för sitt modersmål bengali sköts ihjäl i Bangladesh. Sakkunniga spår att hälften av de uppemot 6 000 språk som finns i dag, kommer att ha försvunnit […]


Samers rättigheter har försämrats

Inrikes Flera människorättsorganisationer kräver i en rapport till FN en rad åtgärder för att stärka mänskliga rättigheter i Sverige. Detta med anledning av att FN:s människorättskommitté i Genève genomför en återkommande granskning av hur Sverige lever upp till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. I rapporten till FN skriver 18 svenska människorättsorganisationer och aktivister att situationen […]


Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org/CC BY 2.5

Sametingets ordböcker i mobilen

Kultur Samiskt språkcentrum har möjliggjort en lättare åtkomst till sina ordböcker.


Samiskan får stöd i Murmansks län

Utrikes – Samer är vår pärla. Naturligtvis bör vi, som bor på deras moderjord, stödja dem, sade Kovtun. För närvarande kan samer som bor i Murmansks län lära sig modersmålet som valbart ämne. Enligt den senaste folkräkningen fanns det 1 599 samer i Murmansks län.   se.sputniknews.com