Inrikes

Sameby vinner – men inte ensamrätt

Girjas sameby vinner mot staten. Hovrätten ansåg i sin dom att det är samebyn som ska ha rätten att bestämma över jakten och fisket i byns fjällområde och att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska i området, men att det inte är fråga om en ensamrätt.

Domstolen ogillade dock Girjas yrkande om rätt att utan statens samtycke upplåta rätt till jakt efter småvilt och rätt till fiske inom samebyns område. Bakgrunden till tvisten är den småviltjakt i fjällområdet som tilläts för allmänheten 1993. Då protesterade samer som hävdade att den känsliga renskötseln riskerade att drabbas.
Girjas sameby, som disponerar marker i ett område i norra delen av Gällivare kommun, kom att representera dessa samers intressen och med stöd av Svenska samernas riksförbund stämde Girjas staten 2009. År 2016 meddelade Gällivare tingsrätt att det är Girjas sameby som har ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns område. En dom som svenska staten alltså överklagade.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • samer