RFSU: Ge ensamkommande sexualkurs

publicerad 18 januari 2016

De som betecknas “ensamkommande flyktingbarn” bör få sexualundervisning. Detta eftersom synen på sexualitet och kön skiljer sig från det svenska samhällets, anser RFSU.

Efter övergreppen i Köln och på ungdomsfestivalen We are Sthlm har sexuella övergrepp från män och ungdomar med invandrarbakgrund hamnat på tapeten.

Nu vill RFSU att invandrarungdomarna ska få utbildning i sex- och samlevnadsfrågor. Detta eftersom många inte har gått i skola eller har fått någon sexualupplysning i skolan.

– Behovet av kunskap om allt från könssjukdomar och kondomer till aborträtt, jämställdhet, lagstiftning och hbtq-rättigheter är akut, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande, och generalsekreteraren Maria Andersson i ett debattinlägg på Svenska Dagbladet.

“En stor del av de ensamkommande flyktingpojkarna kommer från samhällen med normer och värderingar kring kön och sexualitet som på många sätt skiljer sig från det svenska majoritetssamhället”.

Förbundet hävdar dock samtidigt att det inte finns någon koppling till etnicitet, utan bara till “kön, maskulinitet och makt”.

Omid Mahmoudi, från Ensamkommandes förbund, riktar skarp kritik mot RFSU:s förslag.

– Det stämmer att det handlar om makt och maskulinitet. Men det finns ingen kulturell skillnad i synen på sexuella övergrepp. Det är helt oacceptabelt i alla kulturer, säger han.

Mahmoudi menar samtidigt att det behövs mer information om deras skyldigheter och rättigheter i Sverige.

– Men sexualundervisning behövs inte. Det är helt fel att klumpa ihop alla ensamkommande. De kommer från olika länder och olika kulturer. Vissa är högutbildade medan andra har vuxit upp på gatan och aldrig har gått i skolan.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!