Inrikes

Regeringen vill tvinga folk att jobba hemifrån

Socialdemokraterna vill skapa en lag som kan tvinga människor att arbeta hemifrån.

I dagsläget finns ingen lagstiftning som tvingar människor att arbeta hemifrån. En sådan lag kan dock snart bli aktuell om Socialdemokraterna får bestämma, menar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
Det är centralt att de som kan jobba hemifrån faktiskt gör det för att skydda alla dem som måste ta sig till sitt arbete, säger Nordmark till pseudokonservativa Svenska Dagbladet.

Hon menar att många svenskar har smittats på sina arbetsplatser inom en rad olika branscher och att det därför är av yttersta vikt att de som kan arbeta hemifrån också gör detta. Att arbetsgivare och arbetstagare frivilligt kommer överens om eventuellt hemarbete ses heller inte som tillräckligt – istället kan det alltså bli aktuellt med en tvingande lagstiftning.

Enligt TT kommer det ställas hårdare krav på arbetsgivarna att möjliggöra hemarbete och i övrigt se till så att de anställda är ”trygga på sin arbetsplats”.

Även i övrigt förväntas hårdare restriktioner och föreskrifter kopplade till coronaviruset för såväl privatpersoner som arbetsplatser och verksamheter. Folkhälsomyndigheten betonar att de nya reglerna som förväntas presenteras nästa vecka blir tvingande att följa, även om man i dagsläget inte har möjlighet att juridiskt straffa de som bryter mot dem.

 


Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!