Inrikes

Regeringen vill inrätta ny myndighet för psykologiskt försvar

Statsminister Stefan Löfven meddelade i sitt tal vid Folk och Försvar under söndagen att man ska inrätta en ny myndighet som får i uppdrag att behandla Sveriges psykologiska försvar.

Löfven talade i Sälen under söndagen vid den årliga försvarskonferensen Folk och Försvar, där bland annat kung Carl XVI Gustaf fanns i publiken. Löfvens tal handlade främst om de hot som Sverige ställs inför och om hur man kan skyddas från dessa hot.
Han sade bland annat att ett ny myndighet kommer inrättas efter valet 2018. Denna myndighet kommer få i uppdrag att utveckla och koordinera Sveriges psykologiska försvar.

– Regeringens besked är att en sådan myndighet ska inrättas, vi går omedelbart vidare med det arbetet. Ett modernt totalförsvar måste kunna freda sig mot yttre påverkan mot det demokratiska samhället. Och det finns en uppenbar risk att utomstående vill blanda sig i hur vi fattar våra beslut, sade Löfven.

Sveriges förra myndighet för psykologiskt försvar, Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), lades ned 2008 och gick ihop med Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk för att bilda Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I MSB:s instruktioner finns dock inte uttrycket “psykologiskt försvar” med.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!