Inrikes

Steget efter


Foto: jorchr/CC BY-SA 3.0

“Hemvärnet kan inte försvara Sverige”

Debatt I massmedia får man lätt intrycket att hemvärnet skulle utgöra en försvarsresurs att räkna med, men stämmer det verkligen? Den tidigare hemvärnsmannen Göran Karlsson skriver här om hemvärnets många brister och hur mer resurser, utrustning och bättre utbildning är ett måste om hemvärnet ska kunna göra någon verklig nytta i skarpt läge.


Försvaret

FMV klarar inte sparkraven

Inrikes ”Vi har problem med en ganska tight tidsplan” Regeringen planerar att spara in 760 miljoner på försvaret, vilket Statskontoret inte tror är möjligt.


Nato

Foto: Sergeant Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Svenskarna säger nej till Nato

Inrikes Endast en femtedel vill se svenskt Natointräde. Stödet för Nato minskar i takt med att allt fler inte vill att Sverige går med i alliansen.