Regeringen ändrar i vapenlagstiftningen

publicerad 9 februari 2019
Det kommer bli ytterligare svårare och dyrare för jägare och tävlingsskyttar att inneha vapen efter regeringens förslag

Regeringen skriver i ett pressmeddelande, att man har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på de ändringar som krävs för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Regeringen skriver även, att den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och på många sätt uppfyller de krav som ställs i ändringsdirektivet.

Det är dock nödvändigt, menar regeringen, att genomföra vissa ändringar i vapenlagstiftningen, men även i krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det skriver Svensk Jakt.

Förslagen innebär bland annat att kraven på märkning och registrering utökas, att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet, att löstagbara magasin av en viss storlek regleras och att innehavstillstånd för vissa skjutvapen i regel tidsbegränsas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Efter det att lagrådet har kommit med sina synpunkter på förslaget, skall regeringen ge en proposition till riksdagen. Tidigare har med små variationer samtliga oppositionspartier på den borgerliga sidan uttryckt, att man inte accepterar, att regeringen försöker få till större förändringar av vapenlagen än vad EU-direktivet kräver.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.