Inrikes

Regeringen ändrar i vapenlagstiftningen

Det kommer bli ytterligare svårare och dyrare för jägare och tävlingsskyttar att inneha vapen efter regeringens förslag

Regeringen skriver i ett pressmeddelande, att man har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på de ändringar som krävs för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Regeringen skriver även, att den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och på många sätt uppfyller de krav som ställs i ändringsdirektivet.

Det är dock nödvändigt, menar regeringen, att genomföra vissa ändringar i vapenlagstiftningen, men även i krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det skriver Svensk Jakt.
Förslagen innebär bland annat att kraven på märkning och registrering utökas, att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet, att löstagbara magasin av en viss storlek regleras och att innehavstillstånd för vissa skjutvapen i regel tidsbegränsas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Efter det att lagrådet har kommit med sina synpunkter på förslaget, skall regeringen ge en proposition till riksdagen. Tidigare har med små variationer samtliga oppositionspartier på den borgerliga sidan uttryckt, att man inte accepterar, att regeringen försöker få till större förändringar av vapenlagen än vad EU-direktivet kräver.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!