Inrikes

Polisen inleder försök med kroppskameror

Under våren 2018 inleds polisens nationella testverksamhet med kroppsburna kameror. Poliser i yttre tjänst i vissa lokalpolisområden har möjlighet att få en kroppskamera till sin utrustning.

– Vi tror att kroppskamerorna bland annat kommer att minska våldet mot polisen. Filmmaterialet kan naturligtvis också utgöra en viktig del i bevisningen i utredningsarbetet. Det har vi redan sett och kommer att se mer av, säger Anders Hall, utvecklingschef vid polisens nationella operativa avdelning.

Den kroppsburna kameran fästs till exempel på bröstfickan och kontrolleras helt av den polis som bär kameran. Kamerorna är utrustade med ett förinspelningsläge, vilket innebär att när polisen trycker på inspelningsknappen finns bildmaterial redan inspelat sedan 30 sekunder tillbaka.

Inspelning av bild och ljud med kroppskameror får ske i syfte att förebygga, förhindra, eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda eller beivra brott.

Fasta övervakningskameror regleras av kameraövervakningslagen. Men kroppskameror anses inte vara uppsatta eller manövreras från annan plats. Därmed är det polisdatalagen som reglerar användningen av kroppskameror.

– Av integritetsskäl är det enbart den polis som har gjort själva inspelningen som kommer att kunna se det inspelade materialet. Filmmaterial som ska ingå i förundersökningar kommer att begäras ut enligt ordinarie rutiner, säger Anders Hall.

Försöket med kroppskameror i lokalpolisområden i polisregion Syd och i polisregion Stockholm inleds successivt under de närmaste månaderna. Testverksamheten kommer kontinuerligt att utvärderas av Brottsförebyggande rådet.

 

Källa: polisen.se

Liknande artiklar

Resursbrist gör att få inbrott klaras upp Enligt rykande färsk statistik från Brottsförebyggande rådet klarar polisen upp allt färre bostadsinbrott. Enligt ny ...
Svenska poliser till fotbolls-VM i Ryssland Sverige kommer att delta med svenska poliser på plats under fotbolls-VM 2018 i Ryssland. Syftet är att stödja och samver...
Länsstyrelsen övertar djurärenden från Polismyndig... Från den 1 juni kommer vissa av Polismyndighetens arbetsuppgifter med djur att flyttas till länsstyrelserna. Förändring...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!  • Ämnen:
  • Polisen