Inrikes

Polisen inleder försök med kroppskameror

Under våren 2018 inleds polisens nationella testverksamhet med kroppsburna kameror. Poliser i yttre tjänst i vissa lokalpolisområden har möjlighet att få en kroppskamera till sin utrustning.

– Vi tror att kroppskamerorna bland annat kommer att minska våldet mot polisen. Filmmaterialet kan naturligtvis också utgöra en viktig del i bevisningen i utredningsarbetet. Det har vi redan sett och kommer att se mer av, säger Anders Hall, utvecklingschef vid polisens nationella operativa avdelning.

Den kroppsburna kameran fästs till exempel på bröstfickan och kontrolleras helt av den polis som bär kameran. Kamerorna är utrustade med ett förinspelningsläge, vilket innebär att när polisen trycker på inspelningsknappen finns bildmaterial redan inspelat sedan 30 sekunder tillbaka.

Inspelning av bild och ljud med kroppskameror får ske i syfte att förebygga, förhindra, eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda eller beivra brott.

Fasta övervakningskameror regleras av kameraövervakningslagen. Men kroppskameror anses inte vara uppsatta eller manövreras från annan plats. Därmed är det polisdatalagen som reglerar användningen av kroppskameror.

– Av integritetsskäl är det enbart den polis som har gjort själva inspelningen som kommer att kunna se det inspelade materialet. Filmmaterial som ska ingå i förundersökningar kommer att begäras ut enligt ordinarie rutiner, säger Anders Hall.

Försöket med kroppskameror i lokalpolisområden i polisregion Syd och i polisregion Stockholm inleds successivt under de närmaste månaderna. Testverksamheten kommer kontinuerligt att utvärderas av Brottsförebyggande rådet.

 

Källa: polisen.se

Liknande artiklar

Polisbrist stoppar bedrägeriutredningar Brist på utredare inom polisen i Stockholm gör att polisen slutar att utreda vissa bedrägeribrott. Polisledningen i Stoc...
Migrationsverket får inte övervaka avvisningar Polisen och Kriminalvården låter inte Migrationsverket övervaka de avvisningar som anses kunna bli våldsamma. Orsaken sk...
Polisen kritiska mot SVT efter utvisningstips Sveriges Television avslöjade i en nyhetsartikel om vilken tid en större utvisning skulle ske. Avslöjandet ledde enligt ...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!  • Ämnen:
  • Polisen