Nordisk konferens om statlig tyranni

publicerad 2 april 2019
Den brittiske politiske aktivisten Mark Collett

Under lördagen hölls den nordiska konferensen Scandza Forum i Stockholm. Temat var “anarko-tyranni”, en form av statlig tyranni som bereder ut sig i västländer och gästades av flera internationella talare.

Den årliga konferensen Scandza Forum gick under helgen av stapeln i Stockholm. Flera internationella talare hade bjudits in, bland andra Jared Taylor, Mark Collett och Greg Johnson som alla är kända förespråkare för européers rättigheter och västerlandets bevarande.

Temat för årets konferens var anarko-tyranni, en term lanserad av Sam Francis. Det Francis menar är att makthavare i den nuvarande samhällsordningen inte vill, eller kanske inte kan, kontrollera kriminella element utan istället lägger fokus på offren, de oskyldiga, som är lättare att kontrollera. Med benämningen anarki menas avsaknad av kontroll av kriminella, och med benämningen tyranni avses kontroll av de oskyldiga. Francis menar också att i förlängningen kommer normala och skötsamma medborgare inte kunna leva i ett sådant samhälle utan det kommer bli outhärdligt. Konsekvenserna av en anarko-tyrannisk samhällsutveckling togs upp av de olika föreläsarna, och i en avslutande diskussionsstund kunde frågor ställas direkt till föreläsarna.

Föreläsarnas berörde utifrån sina olika bakgrunder och erfarenheter olika infallsvinklar det anarko-tyranniska samhällets utveckling, ett samhälle där staten fortfarande innehar våldsmonopolet, men selektivt väljer hur och mot vilka detta skall nyttjas. Bland föreläsarna var det framförallt Mark Collett och Greg Johnson som kom att presentera olika analyser.

Collett presenterade en mycket tydlig och klar bild av den nuvarande situationen i de västeuropeiska länderna, och betonade tidsfaktorn, som innebär att den demografiska utvecklingen i västvärlden snart kommer att resultera i att etniska européer blir en minoritet i sina hemländer. Collett underströk kraftfullt vikten av att människor träffas i verkligheten för menings- och erfarenhetsutbyte. Han pekade även på hur den demografiska utvecklingen redan i dag tvingat fram en anarko-tyrannisk samhällsutveckling. Collett menade att exemplet med det sexuella utnyttjandet av minderåriga i Rotherham tydligt visar att anarko-tyranni som metod från makthavare redan existerar och tillämpas på de brittiska öarna.

Den mer direkta analys som presenterades av Mark Collett kom att stå något i kontrast mot den som Greg Johnson gav. Enligt Johnson finns det ännu gott om tid innan den demografiska utvecklingen tvingar fram ett anarko-tyranniskt samhälle. Johnsons perspektiv var reflekterande och eftertänksamt, med fokus på en intellektuell analys rörande olika handlingsalternativ för att undvika det anarko-tyranniska samhället. I den efterkommande frågestunden var Johnson den som fick flest frågor angående den demografiska utvecklingen. Frågeställarna menade att den demografiska situationen för etniska européer redan nått en kritisk punkt. På detta svarade Johnson att han inte är beredd att ändra sin ståndpunkt då situationen, enligt honom, ännu inte är så allvarlig.

Konferensens kanske största dragplåster, Jared Taylor, förhindrades dock att deltaga på konferensen då han under fredagen stoppades på Zürich flygplats på väg till Stockholm och deporterades till USA med hänvisning till ett plötsligt inreseförbud i hela Schengen-området. Förbudet gäller fram till 2021 och har lagts in på begäran av Polen, vilket Nya Dagbladet rapporterade om under helgen.

Att en amerikansk författare som Taylor kan stoppas på väg till Sverige för att hålla ett framförande och deporteras ifrån Europa på politiska grunder togs under konferensen upp som ett tydligt exempel på utvecklingen av ett anarko-tyrannisk samhälle.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!