Inrikes

Mediaprofiler grundar intresseförening för svenskar

Det fria Sveriges styrelse består av flera kända nationalistiska mediaprofiler

Under helgen lanserades projektet “Det fria Sverige”, som beskriver sig som en frihetligt nationell intresseförening på traditionell grund för svenskarna, den svenska kulturen och den svenska särarten.

Styrelseordförande för föreningen är Dan Eriksson, främst känd från mediaprojektet Motgift. Viceordförande är Ingrid Carlqvist med förflutet bland annat på Aftonbladet, Dispatch International och nu senast med podcasten Ingrid & Conrad.
– Grunden till detta initiativ är övertygelsen att vi måste vara vår egen lyckas smed. Det är lätt att peka på allt som är fel, och det ska vi fortsätta med, men samtidigt måste vi bygga och leva alternativet, säger Dan Eriksson till Nya Dagbladet om bakgrunden till projektet.

På kort sikt är målet för Det fria Sverige att finansiera vad man benämner som ”Svenskarnas Hus” – ett koncept som påminner lite om arbetarrörelsens Folkets Hus. Enligt Dan Eriksson är det långsiktiga målet dock satt betydligt mer ambitiöst än så:

– Vi börjar med ett större hus och regelbundna träffar, men vill inom en inte alltför avlägsen framtid se framväxten av bostadsområden med våra egna restauranger, skolor och lekplatser. Det fria Sverige är en vision, men också en konkret handlingsplan för hur vi ska ta oss dit, sammanfattar Eriksson strategin.

Mer om Det fria Sverige går att läsa om på detfriasverige.se.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!