Marxistisk tidning fuskar med lösnummer – utreds inte och belönas med redaktionsstöd

Statliga mediestödet

publicerad 17 december 2020
- av Markus Andersson
Offensiv upplaga
Tidningen Offensiv belönas med redaktionsstöd efter rapport om uppenbart fusk med upplagan.

Tidningen Offensiv, som ges ut av Rättvisepartiet Socialisterna, har enligt det senaste intyget som lämnats in till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) en väldigt stor andel lösnummer. För år 2018 anger man att man sålt 399 lösnummer per tidningsutgåva, som ges ut en gång i veckan, vilket motsvarar runt 20 000 sålda exemplar per år. Detta kan jämföras med Sydsvenska Dagbladet, som är en långt större tidning, som också säljer runt 400 lösnummer per utgåva. Sydsvenskan har dock tillgång till hundratals försäljningsställen, medan Offensiv helt förlitar sig på en liten grupp frivilliga medlemmar i partiet.

Offensivs personal är bäst i Sverige på att sälja lösnummer, enligt dokument från mätföretaget Kantar Sifo. Sammantaget slår man alla tobaksbutiker, matbutiker, pressbyrån och ATG-ombud i hela Skåne med omnejd en gång i veckan. Eftersom tidningen “har de bästa gatuförsäljarna i Sverige” kommer de precis över gränsen på 2 000 prenumeranter i veckan och får 600 000 kronor extra i presstöd av MPRT. Myndigheten har nu haft detaljerade rapporter om fusket sedan i oktober 2020, men istället för att utreda ärendet har man bestämt att tidningen behöver ytterligare 200 000 kronor i redaktionsstöd. Handläggaren i fallet är Dinara Berg, som föreslog avslag för Nya Dagbladet till samma stöd trots att tidningen uppfyllt alla formella krav.

Offensiv Lösnummer
Samtidigt som Offensivs abonnerade upplaga har sjunkit kraftigt har antalet lösnummer gått upp med 100 procent. Eftersom de klarar gränsen på 2 000 exemplar får de 600 000 kronor extra.

Vår revision bekräftar att Sydsvenskan föga förvånande säljs på hundratals ställen och troligtvis når upp till den rapporterade lösnummerförsäljningen. För den som vill ha ett exemplar av tidningen i de 10 kommuner där Sydsvenskan kommer ut är det inga problem att få tag i den.

Offensiv har bara gatuförsäljare

För att kunna få ett nummer av Tidningen Offensiv i Göteborgsområdet ringer NyD Natalia Medina för att fråga var vi kan köpa den.

Bara ett lösnummer brukar vi ju sälja på stan. Nu vet jag inte nästa gång de kommer att vara ute i Göteborg just, men annars skulle du kunna få en hemskickad.

Hon menar vidare att de brukar vara i Angered och Hisingen men att de kan vara vid Gustav Adolfs Torg.

Vilka städer är det annars förutom Göteborg?

– Stockholm, Luleå, ibland Borås, ibland Malmö.

Om man vill sälja själv, hur fungerar det?

– Då kan du få en bunt hemskickad.

Om man får en bunt, hur är själva processen?

– Man bestämmer en tid och plats och så står man med namnlistor och tidningar. Nu har vi även bokbord för att kunna skriva under namnlistan.

Om jag får 20 exemplar till mig, swishar jag sen då?

– De kan betala direkt till tidningen.

Om de betalar kontant?

– Ni kan lämna in de pengarna till den ansvariga personen, annars kan ni swisha den summan.

Får man provision för utlägg för bensin och så?

– Nej, det är ingen provision. Det är medlemmar och sympatisörer som säljer tidningen.

Men om jag får 30 tidningar och bara lyckas sälja 12 av dem, skickar man tillbaka dem då?

– Nej, det behöver man inte göra.

Hur redovisar man det då liksom?

– Alltså, det blir ju. Det är upp till dig liksom. Vi brukar ha. De som säljer själva är personer som redan är medlemmar och aktiva i partiet.

Hur många lösnummer säljer ni ungefär?

– I veckan är det väl, det har gått ner, mellan 100 till 800. 800 är högt räknat men det är liksom när det är större events som första maj.

Men annars är det en vanlig vecka 100?

– Ja, eller 300 kanske snarare det ligger på. Nu är det lite färre kanske.

Ökande fordringar

Vid en revision av Offensivs balansrapporter de senaste åren framkommer att fordringarna har ökat väldigt markant. Den totala ökningen på 675 000 kronor motsvarar ungefär 36 000 sålda lösnummer.

Tidningen Offensiv fordringar
Offensivs fordringar mot bland annat partiregionerna har exploderat med nästan 100 procent.

En rimlig förklaring på detta kan vara att det slussas pengar via partiets lokalavdelningar till Offensiv för att genera försäljning av lösnummer som i själva verket aldrig sker.

Fusk med försäljningssiffror

Presstödet som Offensiv får är trappstegsformat. Om man säljer under 1 500 exemplar i veckan på helåret blir man helt utan stöd. När man kommer över denna nivå får man en klumpsumma på 1,76 miljoner. För tidningar som lyckas ta sig över 2 000 exemplar tillkommer en klumpsumma på runt 600 000 kronor. Man kan alltså tjäna stora pengar på att “sälja” lite extra lösnummer.

När vi kontaktar MPRT med frågor runt Offensivs lösnummer meddelar man följande:

“Kontroll av lösnummerförsäljning görs av Kantar Sifo som utfärdar upplageintyg.”

Hittills har MPRT alltså inte utrett hur syndikalisterna med sporadiska torgbord på stan kan toppa försäljningssiffrorna från tio kommuners samlade tobaksbutiker, ATG-ombud och matbutiker i bland annat Malmö, Lund och Trelleborg.

Offensiv Lösnummer
En gång i veckan säljer Offensiv lika många lösnummer per utgivningsdag som Sydsvenskan

Under 2017 sålde Offensiv 233 lösnummer och klarade upplagegränsen på 2 000 med knapp marginal – endast med fem exemplar. Året efter nästan dubblerade de sina lösnummer till 399 och klarade samma bidragsgräns med 37 exemplar – eller 1,8 procent. Trots en runt 40 gånger större upplaga lyckades Sydsvenskan under 2018 samtidigt bara sälja ungefär samma antal lösnummer som Offensiv per utgivningsdag.

Det är oklart om MPRT kommer att be mätföretaget Kantar-Sifo utreda rimligheten i Tidningen Offensivs påstående om 20 000 sådana försäljningar kan hänföras till kunder på gatan på ett helår från kontoutdragen. Om Offensivs redovisning skulle stämma måste man kunna redovisa swish och kontantbetalningar för runt 42 000 exemplar, vilket motsvarar runt 800 000 kronor bara för 2016-2018.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!