Inrikes

Liberalerna vill förstatliga skolan

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Klassiskt har liberalismen principiellt representerat valfrihet och decentralisering när det kommer till välfärdstjänster. Svenska Liberalerna, som nyligen krävde förskoletvång för 5-åringar, fortsätter dock att profilera sig i frågor som går i motsatt riktning och efterlyser nu att den svenska skolan ska förstatligas.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och deras utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad att Socialdemokraternas kommunalisering av skolan fått mycket negativa konsekvenser som är ”så stora att de inte längre går att blunda för”.
Låt oss även vara tydliga med att vi inte tänker upprepa Socialdemokraternas misslyckande när de drev igenom kommunaliseringen av skolan alltför snabbt och hårdhänt. Ett förstatligande måste utformas med precision för att utfallet ska bli så bra som möjligt. Därför vill vi att en färdplan ska tas fram, som steg för steg visar hur reformen ska komma på plats”, skriver man.

Skribenterna menar att skolan är en ”nationell angelägenhet” och staten bättre kan styra landets skolor än kommunerna eftersom dessa har olika förutsättningar – bland annat på glesbygden och i så kallade “utsatta områden” – det vill säga områden med hög andel utomeuropeiska invandrare.

Man pekar även på att över hälften av eleverna i vissa skolor går ut utan behöriga betyg till gymnasiet och partiet motiverar sin nya linje med att såväl lärarfacken som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund plus rektorerna i Skolledarförbundet alla vill att skolan förstatligas.

De har starkt stöd hos sina medlemmar: Nio av tio rektorer och åtta av tio lärare vill att staten tar huvudansvar för skolan. Men det stannar inte där – även hos allmänheten finns en tydlig majoritet som vill förstatliga skolan”, skriver man.

Förslaget tror man vidare även ska göra läraryrket mer attraktivt och ytterst stärka Sveriges konkurrenskraft.

 

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!