Larmet: Psykiskt sjuka får fel vård

Välfärdskollapsen

publicerad 14 november 2022
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ansvariga för en flertalet av drygt 330 tillfrågade vårdcentraler uppger att de tvingas vårda psykiskt sjuka patienter som egentligen borde behandlas av specialister inom psykiatrin.

Man konstaterar vidare att ”ingen patient är tillräckligt sjuk för att psykiatrin ska ta den” och pekar på att primärvården samtidigt inte har kompetens att behandla svårt psykiskt sjuka patienter.

334 vårdcentraler har besvarat skattefinansierade SVT:s enkät och bilden är tydlig – det är extremt svårt för patienter att bli remitterade till psykiatrin idag.

Vi har i princip slutat skicka remisser då de flesta kommer tillbaka”, skriver den ansvarige för en av de tillfrågade vårdcentralerna, en annan menar att ”det är som att försöka ta sig in på Fort Knox”.

Hela nio av tio vårdcentraler svarar att de tvingas vårda patienter som egentligen borde behandlas inom psykiatrin och sju av tio svarar att detta sker flera gånger varje månad.

– Eftersom vi varken har kompetens eller resurser att utföra den specialistpsykiatri som patienterna behöver är det här inte alls bra, säger Katarina Hellberg, verksamhetschef på en vårdcentral i Umeå.

Att svårt psykiskt sjuka patienter inte får den specialistvård de behöver kan leda till långa sjukskrivningar, missbruk eller till och med självmord.

– Det kan handla om liv och död, säger Annika Rusko Andersson, verksamhetschef på en vårdcentral i Kungälv.

De långa väntetiderna inom psykvården får skarp kritik men framförallt anklagas psykiatrin för att regelbundet avslå remisser – något som leder till att patienterna blir kvar hos vårdcentralerna.

De verksamhetschefer för psykiatrin som kontaktats håller dock inte med om kritiken och menar att det inte stämmer att de sägner nej till remisser för ”patienter som ingår i deras uppdrag” – istället menar man att det är vårdcentralerna som inte klarar av att utföra sitt arbete.

Primärvården klarar inte sitt uppdrag och remitterar patienter som egentligen bör ha sin vård där”, lyder ett av svaren.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!