JO: ”Olagligt att rutinmässigt visitera fångar”

publicerad 24 november 2023
- av Isac Boman
Anstalter Kriminalvården
Det måste finnas goda skäl att visitera fångar, menar JO.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt Justitieombudsmannen saknas stöd i fängelselagen för att ”rutinmässigt” kroppsvisitera fångar eller göra regelbundna kontroller i cellerna för att söka efter förbjudna föremål.

Nu uppmanar JO Kriminalvården att ”se över sina anvisningar och rutiner på området för att säkerställa att dessa är förenliga med lagstiftningen”.

Det var förra sommaren som fem fångar vid Salbergaanstalten i Sala JO-anmälde Kriminalvården och klagade över att de intagna systematiskt kroppsvisiteras i samband med att deras rum genomsöks – något som fick JO att inleda en utredning.

Justitieombudsmannen pekar på att det inom Kriminalvården ofta genomförs så kallade ”skyddsvisitationer” av intagna för att hitta farliga och otillåtna föremål – och att syftet med kroppsvisitationerna också är just detta.

I beslutet kommer JO fram till att det inte finns något rättsligt stöd i fängelselagen för att rutinmässigt kroppsvisitera intagna i syfte att söka efter otillåtna föremål i samband med löpande kontroller av deras celler”, skriver man.

Proportionalitetsprincip

Såvitt jag kan förstå har personalen vid anstalten Salberga agerat i enlighet med Kriminalvårdens säkerhetshandbok och jag antar att visitationer av det aktuella slaget görs eller kan komma att göras vid samtliga myndighetens verksamhetsställen. Mot den bakgrunden är det enligt min mening angeläget att Kriminalvården ser över sina anvisningar och rutiner på området för att säkerställa att dessa är förenliga med lagstiftningen”, deklarerar JO vidare.

Justitieombudsmannen noterar att det krävs en ”noggrann bedömning” i varje enskilt fall där en kroppsvisitation kan vara aktuell och att detta inte är någonting som ska göras slentrianmässigt. Även proportionalitetsprincipen måste tas i beaktande och huruvida det är sannolikt att ett förbjudet föremål faktiskt påträffas under visitationen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!