Inrikes

I Järfälla testas kortare arbetsdag

Järfälla kommun ska till hösten testa sex timmars arbetsdag, först i Stockholmsområdet. Det är en grupp anställda vid socialtjänsten som har fått välja om de vill vara med i projektet.

Nästan alla tackade ja och samtliga deltagare kommer att ha bibehållen lön. Tanken med förkortad arbetstid är att medarbetarna ska få chans till längre återhämtning, säger Jenny Wilhelmsson, chef över äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning, i ett pressmeddelande.

En förutsättning för projektet är att deltagarna på sin förkortade arbetstid jobbar motsvarande heltid. En annan är att servicen, tillgängligheten och kvaliteten på deras arbete inte påverkas.

Vi genomför projektet för våra medarbetares skull. Vi tror att de kan arbeta mer effektivt med en kortare arbetsdag.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet