Hot och våld mot vårdpersonal fortsätter öka

Ökade otryggheten

publicerad 3 april 2023
- av Sofie Persson

Våldet mot vårdpersonal fortsätter att öka i Sverige. På enbart några år har antalet anmälningar av våld mot bland annat ambulanspersonal ökat markant. Regeringen har nyligen lämnat in ett nytt lagförslag till Riksdagen som ska innebära skärpta straff mot de som går till angrepp mot yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner.

Under förra året inkom 67 anmälningar om hot och våld mot ambulanspersonal under tjänstgöring. För fem år sedan låg den siffran på 21, rapporterar skattefinansierade SR. Det handlar om allt från mordhot, pistolhot och även fysiskt våld i form av sparkar och slag som personalen får ta emot. Ibland hindras personal fysiskt också från att lämna en plats. Fredrik Segerblad, som arbetar som ambulansförare i Stockholm, har själv blivit utsatt ett flertal gånger och menar att det ibland påverkar arbetet med att hjälpa den som är skadad.

Vid händelser där jag märkt att jag hamnat på en osäker plats då försöker vi att få in patienten så fort som möjligt i bilen och ta oss till en annan punkt under vård, berättar Segerblad.

I december släpptes en undersökning från Novus på uppdrag av Vårdförbundet, rörande hot och våld i tjänsten, och även där ser man en markant ökning inom alla yrkesgrupper inom vården. Totalt uppgav 43 procent att de upplevt muntliga hot och 22 procent har utsatts för eller bevittnat fysiskt våld under 2022. 2018 var samma siffror 36 respektive 18 procent. En liknande rapport gällande landets läkare, som också släpptes i december och som Nya Dagbladet rapporterade om, visar också att våldet mot läkare ökat.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, menar att när våldet ökar i samhället i stort ökar det även för välfärdsyrkena.

Förr fanns det en uppfattning om att man inte hotar en bil med ett rött kors på. Men så är det inte längre, säger hon till Vårdfokus.

Regeringen har föreslagit en lagändring där det ska bli skärpta straff för angrepp mot yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner, som inom vården, men ska också gälla för bland annat journalister. Ribeiro välkomnar förslaget, men tillägger också att det inte löser hela problemet.

Arbetsgivaren måste också jobba mer förebyggande och se till att allt som händer anmäls, konstaterar hon.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!