Fler läkare utsätts för våld

Ökade otryggheten

publicerad 5 december 2022
- av Sofie Persson

Mer än var tionde läkare har blivit utsatt för våld eller hot de senaste tolv månaderna, visar en ny rapport. Inom psykiatrin och akutsjukvården är siffrorna högst, där man kan se att våld blivit en del av vardagen för åtskilliga läkare.

En ny rapport från Sveriges Läkarförbund visar det att det förekommer ökat våld mot läkare i Sverige. I den svarar 12 procent att de utsatts för våld eller hot av en patient eller anhörig under det senaste året. Bland AT-läkare uppger 18 procent att de blivit utsatta för våld eller hot av en patient eller anhörig.

För många läkare har hot och våld blivit en direkt vardag, något man kan se särskilt inom psykiatrin och akutsjukvården. Inom psykiatrin har 35 procent blivit utsatta för våld eller hot av en patient eller anhörig det senaste året. Inom akutsjukvården uppger 33 procent att de utsatts för hot eller våld under de senaste tolv månaderna.

I de flesta fall handlar det om våld och hot från patienter, medan de i andra kom från anhöriga. Att utsättas av kollegor eller chefer utgör enbart någon procent av fallen.

Läkarförbundet uttrycker stark oro över situationen och att det finns risk att läkare kan komma att överge yrket. För att det ska ske en förbättring måste arbetsgivare ta ett mycket större ansvar, menar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Jag blir illa berörd av att så många läkare blivit utsatta för hot eller våld. Ingen ska behöva gå till jobbet och vara rädd för att bli utsatt, konstaterar Rydgren i ett pressmeddelande.

Siffrorna bygger på en enkät som skickades ut till Sveriges läkare under våren 2022, där 42 procent av medlemmarna svarade.

Våldsproblematiken spekuleras i rapporten bland annat bero på att läkarna inte fått tillräcklig utbildning i rutiner kring hot och våld.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.