Inrikes

Hårdare straff för hot mot politiker

En lagändring som började gälla den 1 januari gör att hårdare straffskalor nu ska gälla hot och andra brott riktade mot förtroendevalda.

Enligt Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning för politiker har det blivit vanligare att politiker utsätts för hot och trakasserier. Lagändringen om skärpta straffskalor gäller för personer i förtroendevalda positioner som utsätts för hot eller trakasserier.
Enligt undersökningen är politikerna i Blekinge bland de som får flest hot riktade mot sig i hela landet.

Om det blir en situation där jag blir utpressad eller hotad för att en person ska få en viss förmån så är det viktigt att man får använda just det att vi är förtroendevalda, kommenterar Heléne Björklund (S) riksdagsledamot och distriktsordförande för partiet i Blekinge till P4.

Sverigedemokraternas Björn Nurhadi nämner ett exempel på en person som kommit till kommunhuset i samband med en beslutsprocess och nämnt alla hans syskonbarns namn för att sedan lämna platsen.

Det är inget direkt hot, men visst, det var hotfullt. Det finns saker som är så pass allvarliga att jag valt att polisanmäla det, och det har varit sådant som har varit direkta hot mot ens säkerhet och mot familjens säkerhet, säger Nurhadi som även tillägger att han anser att lagändringen bör gälla även andra än politiker.

Det är än så länge något oklart vilka typer av brott som specifikt kommer att bestraffas hårdare efter lagändringen och det verkar också vara en öppen fråga huruvida den nya lagen i praktiken kan missbrukas för att stävja även legitim politisk kritik.


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!