Hård kritik mot årets lodjursjakt

publicerad 7 mars 2023
- av Sofie Persson
74 procent av svenskarna är helt eller delvis motståndare till lodjursjakten.

Under årets licensjakt på lodjur kommer 201 djur att få dödas, en siffra som väcker stark kritik på grund av lodjurets sårbara status som art. Samtidigt har tusentals jägare från ett flertal länder anmält sig till jakten där det redan skjutits över 90 lodjur.

Den 1 mars började licensjakten på lodjur i Sverige och pågår till den 15 april. I år har Länsstyrelsen beslutat att 201 lodjur får skjutas, vilket är nära dubbelt så många jämfört med förra året då det totalt dödades 110 djur. Det finns bara omkring 1440 lodjur kvar i Sverige och den är både fridlyst och rödlistad, vilket innebär att arten är i ett mycket sårbart tillstånd.

Tusentals jägare har anmält sig till jakten på lodjur och det finns även ett flertal utländska jägare som kommit från bland annat Danmark, Norge, Tyskland och Österrike.

Årets jakt har dock fått stark kritik från ett antal håll. Världsnaturfonden (WWF) “beklagar” jakten och menar att ökningen av den svenska lodjursstammen går långsamt och att jakten tillsammans med en förekommande illegal jakt är den största dödsorsaken för lodjur.

Anledningen till att man bedriver jakt på lodjur är för att reglera populationerna, då de kan orsaka skador på bland annat tamdjur och renar. Benny Gäfvert, rovdjursexpert på WWF, menar att lodjursangreppen på tamdjur inte kan mätas i förhållande till hur många lodjur som kommer att fällas i år.

Bortsett från ren i norra Sverige är antalet lodjursangrepp på tamdjur relativt få och handlar då oftast om enstaka individer. Det skygga kattdjuret håller sig helst borta från oss människor och man får istället vara glad om man lyckas se ett, säger han i ett pressmeddelande.

Även Naturskyddsföreningen är inne på samma spår och menar att lodjur har en viktig funktion i ekosystemet genom att exempelvis hålla populationerna av rådjur nere, vilket i sig bidrar till att spara in kostnader för samhället.

Lodjur har i princip ingen negativ påverkan på vare sig tamdjur eller hundar. De är inte heller farliga för människan. Lodjur har en viktig funktion i ekosystemet och genom att jaga rådjur och hjort sparar det samhället kostnader i form av till exempel trafikolyckor och betesskador, säger Isak Isaksson, sakkunnig biolog på Naturskyddsföreningen.

Däremot menar Naturskyddsföreningen att detta går i konflikt med jägarförbundets intressen, eftersom man själva vill jaga både rådjur och hjort. I en undersökning från SLU och Umeå universitet under 2021 framgår dock att just lodjursjakt inte är särskilt accepterat av allmänheten i Sverige då 74 procent helt eller delvis är emot den.

I skrivande stund har 91 lodjur dödats, enligt Naturvårdsverkets databas.

Lodjur (Lynx lynx) finns i hela Sverige, förutom på Öland och Gotland, och är det enda vilda kattdjuret i Sverige. Den finns även i stora delar av Europa och Asien. Lodjuret lever ensam, förutom när honan har ungar då de lever med henne det första året. Lodjuret föredrar skogsområden med bergig och brant terräng eftersom den likt tamkatten trivs på höjden. En hane kan väga uppemot 25 kilo och honor omkring 20 kilo. Parningstiden är under mars till april.

Lodjuret är Hälsinglands landskapsdjur och kallades förr i folklig mun för göpa, något som lever kvar i bland annat Västvärmland där man fortfarande kan använda namnet gaupe. Namnet kommer från fornodiskan och kan översättas till "slukhals", som betyder "glupande aptit".

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!