Här är bisarra “kundkännedomsförfrågan” från Länsförsäkringar Bank – kräver 250 sidor material

Hotet från bankerna

publicerad 9 december 2022
- av Isac Boman

Misstanke om “penningtvätt och terrorism”. Oförståelse för “varför företaget är i behov av våra produkter”. Krav på detaljerat underlag på över 250 dokument som föreslås postas i ett enkelt A4-kuvert. Allt tillhanda före den 30 december, med tillägget att man ändå kan stänga ned kontot om man bedömer att “svaret inte är tillräckligt”.

Det är några delar av det kravbrev som Länsförsäkringar riktar mot Nya Dagbladets mediebolag och som tidningen nu väljer att offentliggöra.

Kravbrevet som mottogs under torsdagseftermiddagen från Länsförsäkringar, efter över två veckors total tystnad från banken, listar hela 269 transaktioner under 2022 för vilka man kräver ”skriftlig förklaring och underlag som styrker transaktionerna” före den 30 december.

Kopior på kvitton, kontrakt, köpeavtal, kontoutdrag från andra banker eller gåvobrev listas som ”exempel” på vad man kräver. Underlag på annat språk än svenska och engelska kräver man vidare ska översättas av en ”auktoriserad översättare”.

Även om samtliga specifikationer lämnas in reserverar sig banken för att man ändå kan stänga ner företagets konto enligt eget godtycke.

Vid uteblivet svar eller om vi bedömer att svaret inte är tillräckligt för att banken ska uppfylla lagens krav, kan vi komma att avsluta ert engagemang hos oss.” skriver man och hänvisar till en lagtext riktad mot ”penningtvätt och finansiering av terrorism” med tillägget att man “måste förstå varför företaget är i behov av våra produkter och tjänster”.

Enligt Lag (2017:630) åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att ha kännedom om våra bankkunder. Det innebär att banken måste förstå varför företaget är i behov av våra produkter och tjänster och på vilket sätt företaget tänker använda dem och vilka belopp företaget kommer att omsätta på kontona.”

Bifogat är även ett enkelt A4-kuvert som man föreslår ska användas till att skicka underlaget som alltså ska omfatta minst 269 olika dokument exklusive de översättningar man efterfrågar.

Det är ganska uppenbart att det inte rör sig om en seriös förfrågan, utan om att ställa upp orimliga byråkratiska krav som man kan bedöma enligt eget godtycke, konstaterar mediebolagets vd Markus Andersson som tillägger att man gärna redovisar underlaget om det behövs i en domstolsprocess.

De aktuella transaktionerna i kravbrevet berör inte heller frågetecken kring sådant som kontanthantering eller betalningar till obskyra länder i tredje världen. Närmast uteslutande rör transaktionerna vardagliga affärstransaktioner för ett medieföretag så som leverantörsfakturor, löneutbetalningar och annonsförsäljning.

Det är uppenbart att inget annat än en hård medial press mot banken kommer att räcka eftersom de på förhand har bestämt sig för att stänga ned företagets affärsmöjligheter. Förutsatt då att ärendet inte initierats från tredje part, kommenterar Andersson.

Hela det sju sidor långa kravbrevet med rubriken “Transaktionsförfrågan – kundkännedom” offentliggörs i sin helhet här; sida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!