Frimurarledningen i korruptionsskandal

publicerad 10 maj 2023
- av Isac Boman
Till slut fick stormästaren som han ville och Boforsmässen såldes - till underpris.

För att få kontroll över en byggnad som ägdes av lokala frimurare i Karlskoga började ordenssällskapets riksledning skicka hotfulla brev där medlemmarna “påmindes” om sina lojalitetslöften och hotades med uteslutning och svartlistning om de inte lydde. Ordensledningens utpressning gav resultat och huset såldes så småningom till två andra frimurarbröder för ett pris långt under marknadsvärdet.

– Det strider mot min etik och moral och är orden korrupt kan jag inte vara medlem, kommenterar den avhoppade frimurarbrodern Jonas Nyman.

Boforsmässen i Karlskoga har länge ägts av en grupp lokala frimurare genom deras gemensamma aktiebolag och byggnaden har också hyrts ut till olika verksamheter. 2019 blev det klart att den viktigaste hyresgästen skulle flytta vilket ledde till ekonomiska bekymmer och blev också startskottet på en mycket hätsk konflikt mellan frimurarna i Karlskoga och riksledningen, rapporterar SVT.

De lokala ägarna ville helst ha kvar byggnaden i sin ägo – men frimurarnas ledning hade andra planer.

– Aktiebolagets styrelse fick ju direkta order om att de inte fick genomföra en nyemission. De fick inte skriva på kontrakt med en restauratör och de fick inte försöka förhandla om att sälja huset, menar Jonas Nyman.

Egentligen ska frimurarnas riksledning inte ha någon juridisk makt över lokala medlemmars bolag och tillgångar. Trots det börjar man snart skicka utpressningsbrev med hot om att lägga ner frimurarverksamheten i Karlskoga om de lokala bröderna inte lyder.

Om ledningen inte hörsammar min uppmaning så kan detta ytterst leda till att jag fattar ett beslut om avveckling av all frimurarverksamhet i Karlskoga”, skriver stormästaren Christer Persson bland annat.

Snart förbjuder också ordensledningen all frimurarverksamhet i Karlskoga och medlemmar blir i nya brev från stormästaren påminda om att de ”förbundit dig att med lydnad, hörsamhet och undergivenhet verkställa allt det ordens stormästare dig befaller”.

Medlemmarna hotas också med uteslutning och ett flertal väljer då att lämna ordenssällskapet och styrelsen för aktiebolaget.

– En ny styrelse utan en enda Karlskogabroder utses. De säljer sedan Boforsmässen utan budgivning till ett bolag som ägs av spelmiljardären Lars Wingefors och hans bror Kristian – båda frimurare i Karlstad, kommenterar SVT:s reporter.

De behöver bara betala 4,3 miljoner – vilket är 1,5 miljoner lägre än taxeringsvärdet och 1,3 miljoner under det uppskattade marknadsvärdet. Wingefors vill inte svara på några frågor om köpet och svarar kort SVT:s reporter att han ”inte ser någon uppsida” i att ställa upp på en intervju.

Korruptionsskandalen har lett till att ett 10-tal frimurare från Karlskoga lämnat ordenssällskapet. Frimurarnas ledning vill dock inte heller kommentera konflikten utan hävdar att man har som policy ”att inte externt kommentera interna eller individrelaterade frågor”.

Den avhoppade frimurarbrodern Jonas Nyman är mycket besviken på hur frimurarnas ledning agerat och att stormästaren Christer Persson, med hänvisning till medlemmarnas löften om evig lydnad och lojalitet, krävt att få kontroll över ett medlemsägt aktiebolag och i praktiken tvingat igenom en försäljning av Boforsmässen.

– Det strider mot min etik och moral och är orden korrupt kan jag inte vara medlem.

– De här ederna som vi avlägger under ritualerna gäller ju bara inom frimureriet och är symboliska. De ska inte användas i rent civila saker, i bolag och affärer. Det är ju fullständigt vansinnigt och öppnar upp för en fruktansvärd korruption om det får tillåtas hända, fortsätter han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!