Brottsofferjouren

Foto: Lars Hedelin

Fler ska erbjudas brottsofferstöd

InrikesFör att fler brottsutsatta ska få möjlighet till stöd inför polisen bland annat en standardfråga i utredningssystemet Durtvå som ska lotsa fler till organisationer som kan hjälpa och stödja brottsoffer.