Fler nordiska 15-åringar “vejpar”

publicerad 22 maj 2024
- av Sofie Persson
E-cigaretter kopplas bland annat ihop med stela blodkärl, DNA-förändringar och celldöd.

Nästan en tredjedel 15-åriga pojkar i Sverige har använt e-cigaretter vid någon tillfälle – vilket i Finland motsvaras av en fjärdedel.

I en större undersökning av WHO har man tittat på skolungdomars användning av vanliga cigaretter, e-cigaretter, alkohol och droger i 44 länder i Europa, Centralasien och Kanada. Av de tillfrågade, det vill säga 11 till 15-åringar, svarade en av sex att de någon gång använt e-cigarett, eller vape, varav 10 procent de senaste 30 dagarna. Bland 15-åringarna svarade 18 procent av pojkarna att man använt en vape de senaste 30 dagarna medan motsvarande siffra för flickor låg på 21 procent.

I Europa uppgav 20 procent av 15-åringarna att de röker e-cigaretter.

Högt i Sverige och Finland

I Sverige uppger 35 procent av de 15-åriga flickorna att de använt e-cigaretter någon gång under sitt liv, samtidigt som 26 procent använt dem de senaste 30 dagarna. För pojkar i samma ålder låg siffran på 28 procent respektive 19 procent.

Även i Finland ligger siffran något högre där 26 procent av landets 15-åriga pojkar någon gång använt e-cigaretter och 25 procent av flickorna i samma ålder. De senaste 30 dagarna uppger dock 17 procent av pojkarna att de “vejpat” jämfört 12 procent av flickorna.

När det gäller Norge hade omkring en femtedel pojkar och flickor använt e-cigaretter någon gång i livet, en siffra som också kunde ses i Danmark. Bland de som rökt den senaste månaden var siffran lägre i båda länderna där cirka en tiondel av både 15-åriga flickor och pojkar uppgav att de använt e-cigaretter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!