Färre vill bli journalister

publicerad 30 augusti 2023
- av Jan Sundstedt
På JMG i Göteborg var 71 procent av de antagna kvinnor - 85 procent var 24 år eller yngre.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Allt färre svenskar är intresserade av en yrkesbana som journalist. Under de senaste 10 åren har antalet sökande till de fyra stora journalistprogrammen minskat med hela 35 procent.

Det är branschtidningen Journalisten som begärt ut statistik för Universitets- och högskolerådet, och det är tydligt att branschen inte upplevs som lika lockande som i början av 2000-talet.

Hösten 2014 sökte totalt 4 667 personer till något av de fyra journalistprogrammen, mot 3 011 personer i år, en minskning med 35 procent”, noterar man.

JMG i Göteborg är det populäraste journalistprogrammet och hade i år 1 485 sökande, varav 379 förstahandssökande. För JMK i Stockholm var motsvarande siffror 1 299 respektive 315.

Man kan se att det i dagsläget framför allt är unga kvinnor som vill bli journalister. Så många som 71 procent av de antagna på JMG är kvinnor och 85 procent är 24 år eller yngre. På Södertörn och Mittuniversitetet är könsfördelningen något jämnare, skriver man, men det finns ändå en tydlig kvinnlig dominans.

Det kan också nämnas att Mittuniversitetet i Sundsvall hade 700 sökande till journalistprogrammet 2014 – men bara 245 i år. Dessutom hade så få som 29 personer utbildningen som sitt förstaval.

– Om arbetsmarknaden nu vänder uppåt för journalister, vilket den verkar ha gjort om man lyssnar på branschen, så tror jag det tar tid innan de som söker förstår att det hänt, hävdar Mattias Vesslegård som ansvarar för Mittuniversitetets journalistprogram.

– Vårt nya utbildningspaket i journalistik på distans, för den som redan har en akademisk examen, har runt 300 sökanden för 30 platser, tillägger han och pekar också på att de flesta journalistutbildningar sett en minskning av antalet sökanden under flera års tid.

Digitaliseringen av journalistiken har blivit en utmaning för många traditionella medier som tidigare förlitat sig på dyra pappersprenumerationer. På 15 år har minst var fjärde redaktionell tjänst försvunnit – varför just journalistik av många betraktas som ett osäkert framtidsyrke.

Orsaken är enligt Arbetsvärlden dels ett förändrat läsarbeteende där yngre generationer inte är intresserade av att betala för en tryckt papperstidning, men också att annonsörerna har övergett de gamla tidningarna och istället lägger sina pengar på att annonsera hos internetjättar som Google och Facebook.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!