Efter frihetsdemonstrationerna – nu övar militärpolis på att bekämpa ”ordningsstörningar”

Coronarepressionen

publicerad 23 mars 2021
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under de kommande dagarna ska svensk militärpolis genomföra övningar i Stockholm där man ska fokusera särskilt på “ordningsstörningar och säkerhet”. Övningen följer bara två veckor efter den stora frihetsmanifestationen Tusenmannamarschen i staden och dagar efter ytterligare nya demonstrationer mot coronapolitiken på flera håll i landet.

Den 6 mars arrangerades Tusenmannamarschen i Stockholm där deltagarna demonstrerade för frihet och mot den politiska repression medborgarna utsätts för. Förra helgen anordnades nya demonstrationer i Stockholm, Göteborg och Malmö och tydligt är att många har tröttnat på att få sina fri- och rättigheter inskränkta.

Protesterna fördömdes dock snabbt av medieetablissemang och politiska makthavare som menar att det är “farligt” och “ansvarslöst” av medborgarna att visa sitt missnöje mot den svenska coronaregimens politik. Som av en händelse ska Försvarsmakten från och med idag nu träna militärpolis i full stridsutrustning på att bemöta ”ordningsstörningar”.

Det handlar specifikt om ett 40-tal soldater från säkerhetsförbandet Livgardets krigsförband 11:e militärpolisbataljonen.

– Under övningen övar soldaterna sina polisiära förmågor framförallt inriktat på ordningsstörningar och säkerhet. Övningen har också ett fokus på utveckling av ledarskap. Vi utmanar våra chefer i att fatta beslut och genomföra ändamålsenliga insatser på bästa sätt, säger bataljonschefen Johan Jönsson.

Han bekräftar också att man inte bara kommer att förflytta sig till fots utan också använda militära fordon i övningarna. Militära fordon och transporter kommer också att åka igenom centrala Stockholm under övningarna och vissa korsningar kommer också stängas av under kortade tider.

Under onsdagen och torsdagen kommer Militärhögskolan Karlbergs park att spärras av då övningarna är koncentrerade hit, och det kommer också förekomma skottlossning med lös ammunition.

Många uttrycker oro över att krigsförbandet kan komma att tas i bruk för att försöka stävja kommande demonstrationer mot coronapolitiken, även om det är oklart vilken typ av scenarier det är som Försvarsmakten nu riktar in sig på. Klart är att man från statsmaktens sida sett med allt mer oblida ögon på kritik mot coronapolitiken och etablissemangskritik även i övrigt – något som Säkerhetspolisens analytiker Ahn-Za Hagström kopplat till vänster- höger- och islamistisk extremism.

Man använder pandemin i propagandan, det här är den typ av händelse som alla tre extremistmiljöerna använder i sitt skapande av narrativ, uttryckte Hagström redan i september förra året.

Nyligen har Säkerhetspolisen även menat på att “gränsen mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande högerextremism blivit allt mer diffus och intresset för miljö- och djurrättsfrågor har ökat” – en retorik som tycks öppna för en mer hårdför linje även mot fredliga opinionsbildare.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och säkra framtiden för demokratin. Vi ser att det behövs en samlad nationell ansats på alla nivåer i samhället som ger förutsättningar för att kunna hantera såväl hotet från främmande makt som våldsbejakande extremism, men också de sårbarheter som finns. Det här är ingenting som kan vänta. Hoten är reella och de finns här och nu, säger Säpochefen Klas Friberg.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!