Statliga mediestödet

Efter avslöjande om bedrägeri mot egna myndigheten – Brit Stakston avgår

Brit Stakston Blankspot
Brit Stakston med Blankspot avgår nu efter avslöjande om bedrägeri mot den egna myndigheten.

Samhällsnytt har sedan september 2020 avslöjat omfattande bedrägerier som utförts av Brit Stakston och Martin Schibbyes företag Blankspot mot Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT). Stakston har själv suttit som ledamot i medietstödsnämnden sedan september 2015 men tvingas nu avgå.

Enligt MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson beror detta på att Stakston själv begärt att inte få ett förlängt förordnande med myndigheten. Hon kommer därför att inom kort ersättas med an annan ledamot som Miljöpartiet kommer utse. Detta då de har politisk kontroll över kulturdepartementet.
Nya Dagbladet har samtalat med Revisorsinspektionen som utreder Stakstons omfattande fusk. Enligt en handläggare där har de utrett de revisorsrapporter som Blankspot lämnat in sen i början av oktober och ärendet utreds fortfarande. Att Stakston har fuskat med redovisningen gällande mediestöd har slutgiltigt bevisats av Samhällsnytt i en artikel. Det är därför troligt att revisorn kommer att bli tillrättavisad och att MPRT kommer att tvingas utfärda ett återbetalningskrav.

Ett annat uppseendeväckande avslöjande är att Blankspot under olagliga former sålt aktier i det egna företaget till allmänheten. Detta samtidigt som hon marknadsfört den helt värdelösa verksamheten på ett bedrägligt sätt.

MPRT:s generaldirektör Ingvar-Nilsson kommenterar avgången:

Jag har fått information om att Brit Stakston har avgått från mediestödsnämnden?

– Det stämmer bra det.

Varför har hon gjort det?

– Hon ville inte ha ett förlängt förordnande. Hon har inte motiverat varför och jag har inte frågat. Hon har avböjt att sitta kvar.

Hade hon fått sitta kvar annars?

– Det är regeringen som beslutar om det. Min uppfattning är hon hade fått det.

Finns det något samband med avslöjanden om att hon har fuskat till sig mediestöd?

– Jag kan konstatera att hon själv inte har deltagit i de besluten. Vi har heller inte funnit anledning att kräva tillbaka något stöd.

Trots att det framgick att det inte uppfyllde kraven?

– Myndigheten har hittills inte krävt tillbaka något.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!