Carl Bildt vill se ny auktoritär ”global institution”

publicerad 16 april 2020
- av Isac Boman
Carl Bildt på World Economic Forum.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den tidigare statsministern och utrikesministern, ultraglobalisten Carl Bildt, menar nu att självbestämmande nationer inte kan hantera pandemier så som covid-19 och eftersöker istället bildandet av en global institution som med auktoritära medel ska kunna ingripa över hela jorden.

Den tidigare moderate ministern pekar i en debattartikel i den liberala Bonniertidningen Sydsvenskan på hur multilaterala insatser kommer att behövas i framtiden och hur de enskilda nationerna av olika skäl själva inte är kapabla att tackla omfattande epidemier på egen hand.

Under de senaste tio åren har Världshälsoorganisationen, WHO, utlyst kristillstånd sex gånger, men fortfarande saknas snabba och effektiva åtgärder som kan begränsa sjukdomsutbrott och som kunde ha hindrat covid-19 från att bli en pandemi”, skriver han.

Lösningen, menar Bildt, är en ”starkare global kraft” som effektivt ska kunna möta det hot som han menar att pandemierna innebär. Även om han inte går in så mycket i detalj på hur en sådan institution ska se ut så är det tydligt att det är någon form av överstatligt maktorgan som åsyftas.

En ny global institution behöver både ha auktoritet och maktmedel för att kunna ingripa med den kraft som krävs för att hejda utbrott innan de tar fart. Att bli överens om en sådan organisation är ingen lätt politisk uppgift, men nödvändig för att hindra att futtiga diplomatiska dispyter ger pandemier fritt spelrum.

Bildt vill bland annat att nationella sjukvårdsinstanser på alla nivåer ska ha ”världsomspännande” skyldighet att rapportera in information till den globala institutionen, och detta ska enligt debattörerna förhindra att olika länder håller inne på information som de inte vill se spridd.

Den tidigare statsministern avslutar med att nästa stora epidemi kan komma var som helst och att det är ”hög tid att världen blir överens om nya och effektivare varnings- och samarbetssystem”.

Sverigedemokraterna är inte överdrivet imponerade av Bildts globalistiska önskemål och EU-parlamentarikern Jessica Stegrud skriver i ett svar att överstatliga organisationer tvärtom misslyckats under coronakrisen och varken agerat effektivt eller snabbt. Istället, konstaterar Stegrud, har det varit upp till de enskilda nationerna att lösa krisen och hon påpekar också faktum att ledande politiker i Sverige och även i andra länder, i kontrast till vad Bildt förespråkar, snarare appellerat till den nationella sammanhållningen för att lösa krisen.

Hon pekar också på hur den tidigare brittiske premiärministern Gordon Brown går i samma tankar som Bildt och nyligen föreslog att G20 och FN:s säkerhetsråd skulle slås samman till en världsregering, samtidigt som ytterligare befogenheter skulle ges till Internationella valutafonden och Världsbanken.

Om nationerna har initiativkraft medan överstatliga organ till mycket stora delar saknar det, ska då makt överföras just till dessa byråkratiska kolosser? Nej, självklart inte.

Carl Bildt är bland annat medlem i Trilaterala Kommissionen som den ökände bankmogulen och ultraglobalisten David Rockefeller grundade 1973. Han tillhör också den krets av politiker som medverkat på det infamösa Bilderbergmötet, där globalistiskt inriktade företagsmagnater, profiler inom mainstreammedia och politiker årligen träffas bakom lyckta dörrar för allmänheten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!