Ansiktsigenkänning får användas för att utreda brott

publicerad 31 oktober 2019

Polismyndigheten har fått ett godkännande från Datainspektionen att använda ansiktsigenkänning för att utreda brott.

Nationellt forensiskt centrum får hantera personuppgifter i arbetet med ansiktsigenkänning för att utreda brott men Datainspektionen uppmanar Polismyndigheten att slå fast hur länge uppgifterna sparas.

Polisen hade begärt ett så kallat förhandssamråd från Datainspektionen om användningen av ansiktsigenkänning mot signalementsregistret för att identifiera gärningspersoner inom den forensiska verksamheten.
 – Vi är förberedda för att starta verksamheten men måste först ha ett IT-system färdigställt och planen är att vi ska vara igång i början av nästa år, säger Peter Bergström, sektionschef på NFC.

NFC har sedan tidigare…


 


Liknande artiklar: