Coronavirusets spridning

Äldre bortprioriteras – får ingen intensivvård

publicerad 9 april 2020

Personer som är över 80 år skall prioriteras bort i intensivvården under coronakrisen. Detsamma gäller dem som är mellan 60 och 70 år och har signifikant svikt i mer än två organsystem. Detta framgår av dokument som Karolinska universitetssjukhuset har skickat ut till ansvariga läkare.

För dem med en biologisk ålder över 80 är det inte aktuellt med intensivvård, enligt dokumentet. Detsamma gäller personer över 70 som har signifikant svikt i mer än ett organsystem, samt personer mellan 60 och 70 med svikt i mer än två organsystem.

Det kan handla om människor med sjukdomar i hjärta, lungor och njurar (respiration, cirkulation, njurfunktion, enligt dokumentet). Det framgår även, att patienter som redan intensivvårdas kan få intensivvården avbruten, om de tillhör någon av dessa kategorier.
Dokumentet är avsett som beslutsstöd till läkare som är ansvariga för att inleda eller avbryta intensivvård. Det gäller ”biologisk ålder”, alltså inte personens faktiska (kronologiska) ålder. Om man är allvarligt sjuk kan den biologiska åldern bedömas vara högre än den faktiska åldern och vice versa.

– Patienter skall bortprioriteras enligt de nya direktiven för att få IVA-platserna att räcka till, men man har nu lagt till en gummiparagraf om att hänsyn inte skall tas till ålder utan till “biologisk ålder”, säger en anonym läkare till Aftonbladet.

Direktiven från Karolinska universitetssjukhuset grundar sig på de riktlinjer som Socialstyrelsen har gått ut med angående intensivvård under extraordinära förhållanden – vilket coronapandemin alltså kan sägas vara.

Socialstyrelsens riktlinjer innehåller emellertid inga detaljerade direktiv om åldersgrupper. Det står, att det är tillåtet att ta hänsyn till patientens biologiska ålder, men att prioriteringar utifrån en patients kronologiska ålder dock inte får ske.

Karolinska universitetssjukhuset pressavdelning skriver: ”Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer och prioriteringsprinciper för intensivvården. Det är inte kronologisk ålder utan biologisk ålder som gäller i bedömning av patienter för intensivvård. Den medicinska prioriteringen utgår alltid ifrån patientens prognos att klara av intensivvård och att återhämta sig. Vi ska inte utsatta patienter för en mycket tuff vård om inte prognosen för patienten motiverar det.

 

Källa: NB Nyhetsbyrån


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!