Genombrottet: 50 patienter framgångsrikt behandlade med C-vitamin i Kina

Coronavirusets spridning

publicerad 24 mars 2020
- av Isac Boman
Richard Cheng t.v.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ett 50-tal patienter har framgångsrikt behandlats mot coronaviruset med höga doser av intravenöst C-vitamin i Kina. Den profilerade läkaren Richard Cheng rapporterar att behandlade patienter har kunnat lämna sjukhuset betydligt tidigare än övriga och att inga negativa bieffekter har noterats.

På sin Youtube-kanal håller läkaren Richard Cheng omvärlden uppdaterad om hur C-vitamin används för att bota coronafall runt om i Kina. Cheng var tidigt ute och förespråkade att höga doser av C-vitamin skulle användas både för att behandla smittade och därtill som en förebyggande åtgärd i Kina, eftersom han var övertygad om att det skulle ha en positiv effekt.

Den 17 mars samlades en grupp läkare, forskare och producenter inom hälsosektorn för att diskutera användningen av höga doser av intravenöst C-vitamin och hur detta fungerar vid behandling av måttliga till allvarliga fall av coronasmitta. Enligt doktor Engian Mao, läkare och ansvarig för den akutmedicinska avdelningen på Ruijin sjukhus i Shanghai, har omkring 50 coronasmittade patienter hittills behandlats med intravenöst C-vitamin i doser mellan 10 till 20 gram per dag i upp till tio dagar.

Mao berättar också att patienterna som fick C-vitamin blev bättre och att ingen avled under behandlingen. Han kunde också peka på hur de patienter som hade fått höga doser av C-vitamin kunde lämna sjukhusen 3-5 dagar tidigare än de patienter som inte hade fått det. Läkaren nämner också en patient som blev märkbart sämre snabbt men som genast blev bättre och stabiliserades efter att ha fått en extra dos på 50 gram C-vitamin, något som läkarteamet kunde bevittna i realtid.

https://www.youtube.com/watch?v=54D62zap67c

 

Intressant angående C-vitaminet är också att inga allvarliga bieffekter har rapporterats hos dem som har behandlats. I Väst diskuteras intravenöst C-vitamin ytterst lite som behandlingsmetod för coronasmittade, och allt fokus läggs i stället på potentiella vacciner som ännu inte är färdigutvecklade. När Donald Trump talade till det amerikanska folket om virusets spridning i USA, nämndes exempelvis inte C-vitamin som någon potentiell behandlingsmetod.

Intravenöst C-vitamin har fått allt större uppmärksamhet i den medicinska forskningen och finns redan i dagsläget tillgängligt som godkänt läkemedel. Fortsatta tester för coronasmittade kan därmed göras även i Sverige med mycket kort varsel förutsatt att politisk vilja finns att göra det.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!