Amerikaner förväntas ta medicin halva sina liv

publicerad 15 oktober 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Amerikaner födda 2019 förväntas äta receptbelagd medicin i merparten av sina liv, att döma av nuvarande trender. Flickor kan förvänta sig att ta mediciner under cirka 60 procent av sin levnadstid, pojkar 48 procent.

Med hjälp av nationellt representativa undersökningar som genomförts av myndigheterna Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) och Centers for Disease Control and Prevention (CDC) från 1996 till 2019, i syfte att studera användningen av receptbelagda läkemedel i USA, har forskaren Jessica Ho från Pennsylvania State University kartlagt amerikanernas användning av receptbelagda läkemedel. Undersökningarna omfattar information från cirka 15 000 hushåll som väljs ut årligen och samlar in information var femte månad.

Ho använde sig av mortalitetsdata från National Center for Health Statistics och Human Mortality Database för att uppskatta hur länge amerikaner födda 2019 kan förvänta sig att leva. Sedan kombinerade hon den informationen med tidigare data för att uppskatta hur stor procent av deras liv de kan förvänta sig att ta receptbelagda mediciner.

Kvinnor förväntas ta mer mediciner än män

Ho upptäckte att den övervägande delen amerikanska män tog receptbelagd medicin vid 40-års ålder och kvinnor redan vid 15 år. I genomsnitt kan en pojke född 2019 förvänta sig att ta mediciner i ungefär 37 år, det vill säga omkring 48 procent av sin levnad, enligt forskarens beräkningar. Flickor födda samma år kan förvänta sig att ta mediciner i 47,5 år, eller 60 procent av sitt liv, visar hennes studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Demography.

De år människor kan förvänta sig att använda receptbelagda läkemedel är nu fler än de år de kanske ägnar åt sitt första äktenskap, att skaffa sig en utbildning eller att ingå i arbetskraften. Det är viktigt att erkänna den centrala roll som användningen av receptbelagda läkemedel fått i våra liv, säger Ho.

Vidare såg Ho att så kallad polyfarmaci, det vill säga när en person tar fem eller fler receptbelagda mediciner, har ökat markant. Under 90-talet tog de flesta endast en form av receptbelagd medicin. Idag är det lika troligt att individer tar fem eller fler mediciner som att man enbart tar en medicin.

Uttrycker oro för långtidseffekter

Forskaren uttrycker också oro för långtidseffekterna av många mediciner som blivit vanliga, men eftersom de enbart funnits på marknaden i några decennier vet man ännu inte  dessa effekter. Ho betonar samtidigt att hennes forskning inte säger något om huruvida receptbelagd medicin är bra eller dåligt, utan att syftet är att lyfta det ökade bruket och frågan vad det kan bero på.

Uppenbarligen har de gjort skillnad i behandlingen av många sjukdomstillstånd, men det finns en växande oro för hur mycket som är för mycket. Det finns ett stort antal forskningsresultat som visar att amerikaner är mindre hälsosamma och lever kortare liv än sina motsvarigheter i andra höginkomstländer, menar Ho.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!