Utredning: ”Inför centralt skuldregister i Sverige”

publicerad 5 juli 2023
- av Sofie Persson

Svenskarnas skulder har nått nya rekordhöga nivåer. I en ny utredning föreslås diverse åtgärder för att få bukt med det höga skuldberget, där man bland annat vill införa ett ”centralt skuldregister”.

Svenskar hos Kronofogden har ökat markant. I år slog man rekord där den totala summan för skulderna hos myndigheten uppgår till 101 miljarder kronor. Hos inkassobolagen ligger siffran på 102 miljarder kronor. Skulderna har nått en nivå som blivit ett mycket påtagligt problem, där en studie också visat att vart tolfte barn har minst en förälder med ett ärende hos Kronofogden. En annan studie visar att var femte svensk med höga skulder försökt ta sitt liv minst en gång, något som Nya Dagbladet rapporterat om.

I en ny utredning som lämnades in till civilminister Erik Slottner (KD) under måndagen menar utredaren Kathrin Flossing att det är för lätt för svenskar att låna pengar.

Överskuldsättning slår hårt mot den enskilde. Det innebär en ökad självmordsrisk, skam och missbruk följer med, säger Flossing till Schibsted-tidningen SvD.

För att försöka hitta lösningar på svenskarnas skuldberg föreslår hon en rad åtgärder som skulle kunna hjälpa. En sådan är att införskaffa ett ”centralt skuldregister”, vilket dock utredningen kommer fram till skulle innebära en överträdelse av den personliga integriteten, men att detta ändå skulle kunna motiveras.

Vidare föreslås ett räntetak på 20 procent, istället för 40 procent som det är i nuläget. Det föreslås även att man ska informera låntagare om att ”låna pengar kostar pengar” vid marknadsföring av lån, något som Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft, som deltog i utredningen, håller med om.

Reklamen för krediter har enormt stor påverkan på enskilda”, skriver han i en kommentar till SvD.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!