Vart tolfte barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

publicerad 16 juni 2023
- av Sofie Persson
Nästan 200 000 barn har föräldrar som har skulder hos Kronofogden.

180 000 barn i Sverige har föräldrar som har ett ärende hos Kronofogden. Både den högsta och lägsta andelen skuldsatta föräldrar finns i kommuner i Skåne.

Inför sommarlovet oroar sig många barn i Sverige för pengar och matpriser, något som ökat markant sedan 2022. Barn berättar hur de vuxna bråkar mer om pengar och oroar sig för att inte kunna göra något under sommarens lediga veckor, något som Nya Dagbladet rapporterade om.

Vart tolfte barn i Sverige växer upp i en familj där minst en förälder har skulder eller pågående skuldsanering hos Kronofogden. Det är en siffra på 180 000 barn, skriver Bris i ett pressmeddelande, vilket är en ökning med 4 procent sedan förra året.

Högst andel barn med skuldsatta föräldrar finns i Perstorps kommun i Skåne där 22.9 procent har ärenden hos Kronofogden. På andra plats kommer Ljusnarsbergs kommun i Örebro län, där siffran ligger på 21,4 procent. Därefter kommer Bjuv kommun i Skåne. I skånska Lomma är andelen lägst i landet, 1,7 procent, följt av Danderyd och Vellinge. Arbetslöshet, medelinkomst och utbildningsnivå är också faktorer som kan bidra till skillnaderna.

I samhällskriser är det ofta de med minst marginaler som drabbas hårdast. När allting blir dyrare och allt fler familjer får svårt att få pengarna att räcka till, drabbar det barn. Det kan skapa ökad oro och konflikter hemma, och kan innebära att barnets möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sociala sammanhang på lika villkor som andra barn begränsas. Det är oroväckande att vi nu ser att fler barn lever i familjer där pengarna inte räcker till och vi behöver se förändringar för att säkerställa varje barns rätt till trygg uppväxt, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

Kronofogden har sedan barnkonventionen blivit mer försiktiga i beslut där barn är inblandade. Det kan till exempel handla om att avstå från att utmäta tillgångar såsom bil eller bostad i de fall det skulle försämra levnadsförhållanden för barn.

Bris och Kronofogden samarbetar också för att stötta barn som är oroliga över familjens ekonomi där man främst sprider information till barn om att de inte är ensamma i sin situation och att det alltid finns någon att prata med.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!