Debatt

”Vacciner orsakade plötslig spädbarnsdöd”

Det gäller att vi tänker utanför vår präglade box som maktens olika aktörer vill hålla oss fångade i - särskilt när det kommer till vacciner. Det skriver Bo G Jonsson på NyD Debatt.

publicerad 6 februari 2018

Vaccinationsdomstolen i USA, Vaccine Court, anser att det är bevisat att en fyra månaders gammal baby dog av sina vacciner. Föräldrarna besökte sin barnläkare med sin baby som vaccinerades med fem olika vacciner: DTaP, IPV, PVC, Rotavirus, HEP B vaccinationer. Enligt domstolsdokument beskriver barnets läkare i sin journal vid läkarbesöket att barnet är hälsosamt, kooperativt, välnärt och jollrar. Efter läkarbesöket på eftermiddagen märker föräldrarna att deras barn inte längre jollrar utan barnet är istället tillbakadraget, tystlåtet och rör sig sämre. Mindre än 24 timmar senare dör barnet.

Till dags dato har vaccinationsdomstolen mycket motvilligt betalat ut 4 miljarder dollar vilket motsvarar ca 34 miljarder svenska kronor till offer för vaccinationer! Det säger väl allt om det finns en speciell domstol som handlägger skadestånd för vaccinationsoffer. Skadestånd på 4 miljarder dollar är ett tydligt bevis på hur omfattande skadeverkningarna är när det gäller vaccinationer.

Mörkertalet är säkerligen betydligt större
Domstolen i Rimini i Italien gav föräldrar rätt till skadestånd pga av vaccinationsskador på deras barn. Barnet visade symptom för autism redan samma dag som det fick vacciner för mässling, påssjuka och röda hund, sk MPR vaccin. Barnet fick snabba psykiska och fysiska förändringar. Efter några år hade barnet 100% invaliditet. Flera specialister (ej köpta av industrin) bekräftade sambandet med MPR vaccinet. Även skådespelaren Robert De Niro uppger att hans son blev autistisk. Sonen förändrades från den ena dagen till den andra efter att ha vaccinerats.
En tidigare anställd på den amerikanska myndigheten CDC, Bill Thompson, uppger att man hade sett att vacciner förorsakade bl a autism. De anställda belades med munkavle och uppgifterna undanhölls för allmänheten under flera år. Bill säger att han skäms när han möter föräldrar med autistiska barn och att han själv har medverkat till detta. Därför kan han inte längre tiga utan han har istället valt att berätta sanningen.

Läkemedelsbolagens enda intresse är att tjäna så mycket pengar som möjligt. I denna mångmiljardindustri med vaccinationer ingår värnlösa barn som pålitliga kassakor. Att detta får fortgå är ren galenskap och en utbredd barnmisshandel. Politiker, myndigheter, läkare och sjukvården är möjliggörare och distributörer av vacciner och ofta skrämmer man upp föräldrarna att de måste vaccinera sina barn. Denna skrämselpropaganda förmedlas av journalister inom massmedia vare sig det beror på en brist på medvetande, eller ännu värre genom en medvetenhet. Däremot undanhålls riskerna med vaccin för både föräldrar och för allmänheten.

Politiker i Sverige vill idag införa tvångsvaccinering av barn trots att detta strider mot lagen både i Sverige och i EU. Snacka om diktatur. När vaccinationsivrarna vill spela rysk roulett med barnens liv och hälsa har galenskapen nått sin kulmen. Måtte föräldrar själva undersöka oberoende (inte köpta) fakta när det gäller risker av vaccinationer och tänka sig för innan de låter sina barn bli besprutade. Föräldrar bör vara sunt skeptiska till den utbredda vaccinationspropagandan från läkemedelsbolag, politiker, myndigheter, läkare, sjukvård. Föräldrar har rätt att välja eller vägra vaccination enligt lagen eftersom de och ingen annan är barnens förmyndare. Det är föräldrarna som har det övergripande ansvaret och själva bestämmer över sina barn.

Studien som visar att vaccinerade barn är sjukare än ovaccinerade
En amerikansk vetenskaplig studie på 666 barn i åldern 6-12 år visade att barn som hade fått vaccin var sjukare än barn som var ovaccinerade när det gällde många vanliga sjukdomar. Den procentuella förekomsten när det gällde olika sjukdomar jämfördes mellan barn som var vaccinerade och barn som var ovaccinerade. Resultatet av studien visar på följande resultat:

ADHD: Ovaccinerade barn: 1,0%, vaccinerade barn: 4,7%.

Allergier: Ovaccinerade: 6,9%, vaccinerade: 22%.

Atopiskt eksem: Ovaccinerade: 3,6%, vaccinerade: 9,5%.

Autismspektrumstörning: Ovaccinerade: 1,0, vaccinerade: 4,7%.

Inlärningssvårigheter: Ovaccinerade: 4,3%, vaccinerade: 7,2%.

Lunginflammation: Ovaccinerade: 1,2 %, vaccinerade: 6,4%

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: Ovaccinerade: 6,7% vaccinerade: 14,4%.

Öroninflammation: Ovaccinerade: 5,8%, vaccinerade: 19,8%.

Studien var utförd av forskare vid Jackson State University på rekommendation av U.S. Institute of Medicine och publicerades i Journal of Translational Science i april 2017. Efter en massiv kritik från vaccinförespråkare togs den publicerade studien senare bort från originalsidan. Denna studie tillsammans med flera andra oberoende studier visar att vacciner tydligen inte är så skyddande mot olika sjukdomar som många vaccinförespråkare, sjukvård och läkemedelsbolag hävdar med sin propaganda där även massmedia har en stor roll. Denna studie tillsammans med de miljardskadestånd som har betalats ut för vaccinationsskador visar snarare på det motsatta.

Som med all information är det upp till varje enskild människa som mottagare av informationen att själv avgöra vad som känns rätt för en själv och på vilken man skall lita eller tro på. Detta gäller i ännu högre grad om man är småbarnsförälder. Men även vuxna människor lät sig manipuleras av (o)ansvariga politiker, myndigheter och sjukvården vid den upphaussade svininfluensan och massvandringen till vårdcentralerna för vaccination. 3,3 miljoner svenskar lät sig bli besprutade med vaccinet Pandemrix trots att vaccinet inte var färdigtestat.

Vaccination vid svininfluensan orsakade 700 fall av narkolepsi
Att påstå att det är ovanligt med skador stämmer inte. Av dessa 700 fall i Europa står Sverige ensamt för 374 fall och över 500 anmälningar har inkommit. Unga människor har fått sina liv förstörda på grund av allvarliga biverkningar av svininfluensavaccinet Pandemrix. Köpet för vaccinet var 1,4 miljarder. Nu har tiden bäst före gått ut för vaccinet och man har bränt upp det överblivna 6,6 miljoner doserna till en kostnad av 200 miljoner.

Göran Stiernstedt, dåvarande chef och expert i SKL Sveriges kommuner och landsting, säger att han har ångrat att han förordade massvaccination av svininfluensan och att han hade skickat internmejl före och ifrågasatt lämpligheten med en massvaccination. Vidare säger Stiernstedt: ”Jag tycker att det är en stor medicinsk tragedi och jag är säker på att i framtiden kommer detta att stå i historieböckerna vid sidan om neurosedynkatastrofen”. Även den dåvarande statsepidemiologen Annika Linde satt i TV och uppmanade svenskarna att vaccinera sig. Dödsfall som direkt kunde kopplas till svininfluensa uppskattas till endast sex till tio fall.

Nästa gång larmet, går vilket det gör idag när det gäller barnsjukdomen mässling som tidigare ansågs som en ”normal” barnsjukdom, måste vi ifrågasätta vems ärenden de (o)ansvariga inblandade går, Big Pharmas eller medborgarnas? Om vi vänder på all propaganda och ser budskapets motsats, kan vi komma betydligt närmare sanningen när det gäller den dolda avsikten med den politiska propagandan.

Det gäller att vi tänker utanför vår präglade box som maktens olika aktörer vill hålla oss fångade i. Att tänka i helt nya banor och bli varse vad som pågår i samhällets kulisser, är en förutsättning för att maktens psykologiska inflytande över oss människor skall upphöra. Att vi inte längre låter oss bli manipulerade, hjärntvättade och vilseledda.

 

 

Bo G Jonsson
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.