Debatt

”Problemet går djupare än Tor Paulsson”

Granskningen av sektnätverket

Att Tor Paulsson är instabil och att han kommer att riva ner allt han byggt på grund av att han inte kan hantera sitt humör står redan klart. Men det verkliga problemet är den kultur av lögner som han byggt upp och som kommer att leva kvar som hans enda verkliga arv till den nationella oppositionen. Det skriver Patrik Forśen som tidigare arbetat med uppbyggnaden av profilens nätverk.

publicerad 29 maj 2022
Patrik Forśen tv. Th. Tor Paulsson (senare Änglasjö) som arbetar under den falska identiteten "Tobbe Larsson" håller föredrag för föreningen "Education4Future".

Sedan Nya Dagbladets avslöjande att det var Tor Paulsson (senare Änglasjö alias ”Tobbe Larsson”) som ursprungligen låg bakom den ”Alternativa bok- och mediamässan” (nu ”Svenska bok- och mediamässan”) hösten 2020 har mycket klarnat. Tor är en erkänt duktig och drivande organisatör som har en hög arbetskapacitet. Samtidigt är han instabil och har vid upprepade gånger misshandlat såväl sin tidigare sambo som andra i sin närhet. Men, det är inte Tor som är det stora problemet som döljer sig bakom Nya Dagbladets avslöjande, det är de arbetsmetoder som han har introducerat.

Sommaren 2009 ringde ett okänt nummer upprepade gånger till min telefon. Eftersom jag inte visste vem det var som ringde så ignorerade jag först samtalen, men jag blev samtidigt nyfiken och när de många missade samtalen började hopa sig så bestämde jag mig till slut för att ringa upp. I andra änden svarade Tor. Sedan misshandeln av sin sambo under midsommarhelgen 2004 och den efterföljande fängelsedomen hade jag inte hört mycket om Tor. Jag bestämde mig för att träffa honom för att se vad han ville.

Vid den här tiden hade luften helt gått ur den nationella rörelsen i Sverige. Sverigedemokraterna satt inte i riksdagen, Nationaldemokraterna var på dekis (och hade varit det alltsedan Tor kraschade partiet i och med misshandeln av sin sambo) och andra eventuella alternativ befann sig alla i en djup svacka. Bara några år tidigare hade allt sett betydligt ljusare ut. När jag mötte upp honom i Rimbo utanför Stockholm var det också detta som spelades upp i mitt huvud. Med en Tor tillbaka på banan kanske vi ändå hade en chans. Det beslut jag fattade då är det enskilt sämsta beslut som jag fattat under hela mitt nationella engagemang.

Under Tors ledning byggde vi under de kommande åren tillsammans upp ”Nätverket”. Den ursprungliga gruppen, som bara bestod av en handfull personer, växte snabbt till över hundra personer i Stockholmsområdet som månadsvis träffades för att lyssna på föreläsningar och diskutera aktuella frågor. När en grupp växte över cirka 25 deltagare så splittrades den i två delar. Vi hade inga andra krav på deltagarna än att de skulle komma i tid, inte missa flera föredrag i rad och – viktigast av allt – att de inte fick avslöja för någon annan att de hade deltagit på föreläsningen.

Organiseringen var utan tvekan framgångsrik. Vi behövde inga politiska programpunkter eller någon tydlig vision. Det enda vi behövde var den sociala interaktionen mellan varandra. Det är där de verkliga idéerna förmedlas och den riktiga påverkan sker. På så sätt kunde Tor och vi andra i ledningsgruppen, trots att vi inte deltog på alla föreläsningar, ändå kontrollera vilka frågor som diskuterades och till syvende och sist även vad de enskilda deltagarna tyckte i, för oss, viktiga frågor.

Vårt första stora projekt var att rikta Nätverket mot Nationaldemokraterna. Tidigt hade vi rekryterat personer i Nationaldemokraternas styrelse och ledningsgrupp som i hemlighet deltog på våra möten. Det utbredda missnöjet med partiledaren Marc Abramsson utnyttjade vi som en hävstång. Snart stod det klart att vi inte skulle kunna få Abramsson att avgå och ta över partiet. Vi använde i stället vår plattform inom partiet till att rekrytera nya personer in i Nätverket. Några år senare, 2014, lade Nationaldemokraterna ner sin verksamhet, då hade partiet decimerats till att bara bestå av ett par personer som fortfarande var lojala mot Abramsson.

Efter att jag – och många med mig – brutit med Tor Paulsson ägnade jag mycket tid åt självrannsakan. Jag började ifrågasätta mig själv, mina handlingar och mitt omdöme. Jag kände till riskerna med att samarbeta med Tor, men jag valde trots allt att göra det. Jag hade under flera år visat hundratals människor att jag stod bakom både Tor och dennes arbetsmetoder. Det ansvar som jag hade som ledare hade jag missbrukat, dessutom mot bättre vetande. Jag var aldrig arg eller bitter på Tor. Han är den han är. Han har både positiva och negativa sidor. Men jag borde vetat bättre.

Det tog ett par år av uppgörelse med mig själv innan jag insåg att det värsta med det vi hade gjort var de arbetsmetoder som vi använt – och som Tor fortfarande använder än idag. Problemet är inte att metoderna inte är effektiva, problemet är att de är fel.

Vi kan inte bygga vårt motstånd med våra fienders arbetsmetoder. Vi kan inte kopiera frimurarnas strategi och samtidigt tro att vi inte kommer att nå samma resultat som frimurarna. Deras vision och mål är inte vad som skiljer dem från oss, det är deras arbetsmetoder.

Låt mig förtydliga: Om vi bygger vår rörelse på lögner, hemligheter, infiltration och svek – varför skulle resultatet bli annorlunda än våra fienders? Det finns en god anledning att vi svenskar har ett problem att ljuga för varandra. En lögn är inget vi tar till med lätthet. Om vi alla ljög och ingen av oss kan lita på varandra så faller snabbt hela samhällsbygget.

För oss som känner Tor och som har följt hans modus operandi under många år så framstår allt väldigt tydligt. Han kan utan problem hävda att han bara är en vaktmästare som håller koll på tiden, för att i nästa andetag säga att han ska ta ett steg tillbaka (från vaktmästarrollen?).

Vissa regler gäller för alla och är mer eller mindre uttalade:

  • Förneka alltid att du har varit på ett möte med Nätverket (eller Navet).
  • Förneka alltid att du har träffat Tor.
  • Om du blir överbevisad, erkänn att du varit på någon föreläsning och träffat Tor som hastigast men att det inte var någon stor sak och att du inte är med i något nätverk.
  • Avslöjar du att du har varit på ett möte blir du utesluten med omedelbar verkan (om inte goda skäl föreligger, se föregående punkt).
  • Förminska alltid Tors roll och hävda att han har tagit ett steg tillbaka. (En punkt Tor ofta använder sig själv av, även offentligt).

Vi kan idag inte längre lita på varandra. Vi vet inte vem av oss som kan vara med i ett hemligt nätverk med både tveksamma metoder och tveksamma mål. Vi har ingen aning om de vi betraktar som vänner verkligen är våra vänner, utan kanske agerar på uppdrag av ett hemligt nätverk. Det här är ingen paranoid vanföreställning utan vår verklighet. Det är därför som den här typen av arbetsmetoder är så allvarliga och varför vi inte kan vila förrän allt hemlighetsmakeri och infiltration har upphört.

Att Tor är instabil och att han kommer att riva ner allt han byggt på grund av att han inte kan hantera sitt humör står redan klart. Men det verkliga problemet är den kultur av lögner som han byggt upp och som kommer att leva kvar som hans enda verkliga arv till den nationella oppositionen.

 

Patrik Forsén


Om skribenten:

Patrik Forsén har en bakgrund inom Nationaldemokraterna där han bland annat var ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. Var en av grundarna och ledde under flera år Nordisk Ungdom. Driver idag podden Motströms tillsammans med Jonas De Geer.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!