Nya misshandelsfall, infiltrationsförsök och sektmentalitet

Granskningen av sektnätverket

Sparkade egna sympatisören i huvudet och misshandlade flera andra grovt. Nu fortsätter den tidigare hemliga ledaren för nätverket bakom "Education4Future" att under falsk identitet och sektliknande former rekrytera alternativa mediepersonligheter alltmedan man infiltrerar andra organisationer och partier.

publicerad 7 april 2021
- av Isac Boman
Fv. ledaren "Tobbe Larsson" (Tor Paulsson), föreningens frontfigur Eva Donell, vice ordförande Katarina Janouch, medieprofilen Lennart Matikainen och Håkan Bergmark.

Efter Nya Dagbladets stora avslöjande om nätverket kring föreningen “Education4Future” och dess verkliga huvudman “Tobbe Larsson” har tidigare sympatisörer trätt fram som vittnar om nya grova misshandelsfall. Vid sidan av våldsutövningen framträder även en bild av en sektliknande mentalitet bakom nätverkets tidigare hemliga ledare som utövar ett stort inflytande på flera alternativmedieprofiler och samtidigt arbetar aktivt med att infiltrera flera Sverigevänliga och frihetliga föreningar och partier.

I december kunde Nya Dagbladet avslöja att föreningen “Education4Future” i hemlighet leds av en tidigare ökänd profil mest känd under namnet Tor Paulsson. Mannen, som nu arbetar under den falska identiteten “Tobbe Larsson”, har flera gånger bytt namn hos Skatteverket. Efter födelsenamnet Patrik bytte mannen senare förnamn till Tor. Efternamnet, tidigare Paulsson, har mannen efter sin fängelsevistelse i samband med att ha dömts till flera fall av kvinnomisshandel, bytt till Änglasjö. Patrik Paulsson, senare Tor Paulsson, heter numera formellt Tor Änglasjö.

I föreningen “Education4Future” och det hemliga nätverk som ligger bakom föreningen går mannen dock konsekvent under den falska identiteten “Tobbe Larsson”. Efter tidningens avslöjande presenterar sig mannen fortfarande med den falska identiteten och andra i föreningen vidhåller att använda mannens påhittade namn. Även i intervjuer som senare publicerats på Youtube presenteras mannen som “Tobbe Larsson”.

Nya grova misshandelsfall – “Då brann det till hos Tor”

Efter att Nya Dagbladet uppmärksammat att mannen 2004 gjort sig skyldig till flera fall av kvinnomisshandel och olaga hot som av hovrätten beskrevs som “mycket nära grov kvinnofridskränkning” publicerade föreningen ”Education4Future” omedelbart en försvarsvideo där mannen förklarar att han förvisso lider av ADHD, men fått behandling och blivit en bättre människa. Han beskrev också misshandelsfallen mot sin egen sambo som ägde rum i 35-årsåldern som “ungdomssynder”.

Kort efter publiceringen valde samtidigt nya vittnesmål att träda fram och berätta om mannens fortsatta våldsbenägenhet. Vid en privat tillställning 2011, sju år efter kvinnomisshandelsfallen och fängelsevistelsen, gjorde mannen sig åter skyldig till grov misshandel av flera yngre sympatisörer som anförtrott sig till mannen och hans nätverk. Vittnet berättar hur han tillsammans med flera andra yngre sympatisörer umgås under en festlig tillställning i mannens privatbostad när mannen efter en meningsskiljaktighet plötsligt går till hastig attack mot flera av deltagarna med slag och sparkar.

– Då brann det till hos Tor, och när jag säger ”brann till”, då menar jag alltså att det var en helt annan person, det var inte Tor som var där, utan det var någonting helt annat.

Sympatisören, som väljer att inte gå till motangrepp, får ta emot flera slag. När han hamnar på golvet sittandes sparkar mannen honom i huvudet. Flera andra personer utsätts också för grovt och hastigt våld.

– Och det slutar alltså med att han misshandlar mig, så pass allvarligt ändå som jag tycker att det där var, jag slog inte tillbaka om man säger så, utan han helt enkelt sparkar mig i huvudet när jag sitter på golvet. Han slår andra personer i närheten och allt är helt oprovocerat. Allting sker hastigt, det är med kraftigt övervåld och det bryts lika plötsligt som det har börjat.

Sällskapet tar sig omgående från tillställningen och bryter sedan all fortsatt kontakt med mannen. Vittnet berättar att han vid tillfället gjorde valet att inte polisanmäla händelsen på grund av deras tidigare förtroliga relation, något han senare menar att han ångrar.

Eva Donell söker upp och involverar personer, föreningar och organisationer som är ovetandes om nätverkets syfte och dess verklige huvudman. Faksimil/Youtube.

Frontfiguren Eva Donell

Föreningen “Education4Future”:s formella frontfigur är en kvinna vid namn Eva Donell. Donell som för de flesta är helt okänd och presenterar sig som en “Sverigevän”, framstår som en välvillig person som arbetar för “folkbildning och yttrandefrihet”. Hon är den som inleder kontakterna för föreningens räkning. I själva verket sker dock kontakterna på Tor Paulssons initiativ, och han är den verklige huvudman som driver och organiserar verksamheten. När en kontakt etablerats med en ny person eller en förening som man vill knyta an och ett förtroende skapats dyker plötsligt profilen “Tobbe Larsson” upp i bilden. “Tobbe” framstår i dessa sammanhang som en hjälpreda och högerhand till Donell, men alla vittnesmål ger en entydig bild om att det från början till slut är Paulsson som i själva verket håller i taktpinnen.

Med hjälp av Donells okända bakgrund och den förment “folkbildande” föreningen “Education4Future” har man lyckats knyta kontakt med en rad profiler inom olika alternativa kretsar och fått dem att medverka i intervjuer eller andra sammanhang. Kontakterna knyts därefter gradvis närmare det hemliga nätverk som finns bakom föreningen där man bjuds in till middagar och andra sammanhang i den frimurarliknande verksamheten. Kontakten blir efterhand allt mer intim och hemlig i en anda som genomsyras av en sektmentalitet där blind lojalitet till Paulsson är det mest kännetecknande inslaget. Personer som dragits in i dessa sammanhang vittnar om ett djupt obehag och rädsla för att berätta vad de själva varit med om, även efter att de lyckats distansera sig från verksamheten.

Stormästare – inte vaktmästare

Allt sedan fängelsevistelsen har Paulsson arbetat huvudsakligen i det fördolda med att bygga ett hemligt nätverk där han själv utgjort den informelle men faktiske ledaren. Fram till Nya Dagbladets avslöjande i december har han haft en diskret eller helt dold roll i nätverket och föreningen med undantag för ett par mindre framträdanden.

På den så kallade “Alternativa bok- och mediemässan” som organiserades av ”Education4Future” i september i fjol klev Paulsson dock själv upp på scenen och invigde hela mässan. I föreningens försvarsvideo framställer Donell och han själv sig samtidigt som en perifer vaktmästare som “höll koll på klockan” emedan han var mässans organisatör och även är föreningens verklige huvudman.

Det dolda nätverkets middagar har av vittnesmål som deltagit på träffarna framställts som en frimurarliknande verksamhet. Utöver hemlighetsmakeriet och de falska identiteterna utfärdas belöningar i form av medaljer och andra föremål i något som liknar ett gradsystem.

Utåt sett presenterar sig “Tobbe Larsson” i regel som en “aktivist” och av föreningen som en enkel hjälpreda som bara vill “hjälpa till”. På middagarna är det dock Tor Paulsson i egen hög person som tilldelar utmärkelser i nätverkets “förtjänst”. Utvalda personer kallas upp och tackar och bugar direkt till Paulsson inför samtliga deltagare. Utmärkelserna sägs komma ifrån en priskommité som är “hemlig”.

Alternativmediaprofiler involverade i sektbeteendet

Flera svenska alternativmedieprofiler har visat sig vara involverade i det sektliknande nätverket och tilldelats utmärkelser direkt av Paulsson. En av dem är Lennart Matikainen som rör sig mellan flera olika alternativmedieprojekt såsom Swebbtv där han är programledare och Exakt24, men även i WakeUpGlobe-kretsar och partiet Alternativ för Sverige där han fortfarande utger sig för att vara företrädare. Ett vittne berättar hur Matikainen på en middag kallats upp av Tor Paulsson för att mottaga en “utmärkelse” medan han inför hela folksamlingen kramar och tackar Paulsson i samband med att han erhåller en medalj.

I en video efter Nya Dagbladets avslöjande om nätverket gick Matikainen själv hastigt ut till försvar för “Tobbe Larsson” som han förvisso medgav haft en del problem med aggressivitet, men som beskriver honom som en bra kille som av Matikainen själv fått “mental träning” och “coaching” för att kunna hantera sina våldsproblem.

Andra alternativmedieprofiler som ingår i nätverket är bland andra sexologen Katarina Janouch, den före detta dykaren Håkan Bergmark och Magnus Stenlund, tidigare programledare på Exakt24, sedermera på Swebbtv.

Efter avslöjandet om Tor Paulsson och “Education4Future” ryckte samtliga nämnda profiler gemensamt ut till försvar av den falska identiteten “Tobbe Larsson” och gick till hätskt angrepp mot Nya Dagbladet och tidningens publiceringar. Alla upprepade samma konspirationsteori som Tor Paulsson själv lanserat i sin försvarsvideo att anledningen till att tidningen utsatt den obetydlige vaktmästaren och “aktivisten” för oförrätter och kritik var att tidningen sökt statligt mediestöd och fått avslag, men genom publiceringarna om profilen “Tobbe Larsson” kunde tro sig vinna över myndigheterna på sin sida för att ändå kunna tillskansa sig stödet.

För övrigt kan noteras att Nya Dagbladet trots kritiken av “Tobbe” nekats statligt mediestöd efter flera överklaganden och JO-anmälningar.

Gemensamt hos förgrundsprofilerna för det synkroniserade angreppet mot Nya Dagbladet och den konspirationistiska förklaringen till tidningens publiceringar är att alla alternativmedieprofilerna i fråga tilldelats medalj av “Tobbe” och att samtliga vidhåller att använda sig av Paulssons falska identitet vid tilltal.

Håkan Bergmark håller upp sin “Utmärkelse av första graden” som han fått av “Tobbe Larsson”. Faksimil/Youtube.

“Education4Future” – den nya frontorganisationen för nätverket

Den före detta dykaren Håkan Bergmark, som efter Nya Dagbladets publicering påtagligt berusad uttryckte i en video att han vill se tidningens chefredaktör “lida i ett dike”, avslöjar själv i ett annat videoblogginlägg medaljen han tilldelats av Paulsson vilket visar sig vara ett särskilt dekorerat malteserkors. Bergmark berättar själv om medaljen att det är en “utmärkelse av första graden”.

I samma video bekräftar Bergmark att Paulssons hemliga nätverk som tidigare gått under beteckningen ”Nätverket” ligger bakom föreningen “Education4Future” och berättar att han fått medaljen under föreningens julmiddag.

Redogörelsen bekräftar det som flera befarat; att nätverket börjat arbeta mer externt och genom föreningen “Education4Future” lanserat en öppen verksamhet för att kunna avancera och rekrytera fler människor till sin krets.

“Nationella arvsfonden”

Föreningen med Eva Donell, Katarina Janouch och Viktor Eriksson i styrelsen arbetar hyperaktivt under Tor Paulssons ledning för att rekrytera och expandera verksamheten. Utöver att man uppmanar intressenter till föreningen att betala upp till 2000 kronor per månad i medlemsavgift har man även lanserat en egen arvsfond som man kallar “Nationella arvsfonden”.

På pappret står den Tor Paulsson-lojale aktivisten David Bergkvist som ordförande medan sexologen Katarina Janouch används som affischnamn och för föreningens räkning marknadsför fonden. Man appellerar till att äldre svenskar som kanske saknar anhöriga skall efterskänka sina sista tillgångar till den av Paulsson kontrollerade fonden för att finansiera nätverket.

Sexologen Katerina Janouch appellerar öppet till förmögna för att säkra finansiering av Tor Paulssons nätverk. Faksimil/Youtube.

Fortsatt entrism och infiltration

Nätverket har trots avslöjandet arbetat intensivt med att kontakta och infiltrera olika föreningar som kan betecknas som Sverigevänliga eller frihetliga. Källor berättar för Nya Dagbladet att i stort sett alla dylika föreningar och organisationer utsätts för olika kontakts- eller infiltrationsförsök. Bland annat har man sökt sig till andligt orienterade sällskap som Wake Up Friends, frihetliga nätverk som World Freedom Alliance och Frihet Sverige och partiet Alternativ för Sverige.

Källor från de olika föreningarna och organisationerna har kontaktat Nya Dagbladet och uttrycker orosmål över nätverkets infiltrationsförsök och kontakterna från “Education4Future” och Eva Donell där “Tobbe Larsson” konsekvent visar sig ligga bakom initiativen.

Källorna vittnar bland annat om stora farhågor kring nätverkets aggressiva framfart och profilen “Tobbe Larssons” personlighet som beskrivs som charmig, men falsk, manipulativ och cynisk. Nätverket inleder enligt källorna med en lättsam och trevlig kontakt, men vill snabbt erbjuda sina tjänster och involvera sig i andra föreningars verksamheter.

Man avråder genomgående alla kontakter med “Education4Future” och vill särskilt varna för alla kontaktförsök från frontfiguren Donell och uppmanar därtill alla föreningar och organisationer att vara vaksamma för nätverkets förehavanden i övrigt samt för personer som verkar som ombud för detta.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!