“När ska Läkarförbundet ta sitt ansvar?”

Läkarförbundet bryter mot Helsingforsdeklarationen, EU-rätten och svensk lag när man förordar vaccin i stället för att ge den välbeprövade medicin som finns mot covid-19. Det skriver Björn Hammarskjöld, tidigare överläkare, i ett öppet brev.

publicerad 26 september 2021

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Bästa Läkarförbundet!

När ska Läkarförbundet och dess medlemmar ta sitt professionella ansvar rörande SARS-CoV-2 och Covid-19 och dess behandling?

Gäller Primum non nocere fortfarande för Läkarförbundet och dess medlemmar?

Vi vet, om vi följer vetenskap och beprövad erfarenhet, att Covid-19 inte kan betraktas som en pandemi vad än WHO påstår. Covid-19 är inte värre än en vanlig säsongsinfluensa.

Det synes som om injektionerna med modRNA innehåller oredovisat innehåll med lättupptäckta magnetiska egenskaper som förslagsvis grafenoxid. Jag har själv sett dessa magnetiska effekter på två olika personer så det är därmed klart bevisat att det finns främmande och därmed olagligt magnetiskt material i injektionsmaterialet. Men Läkemedelsverket vägrar att själv låta analysera modRNA-preparaten.

I och med att det helt klart finns oredovisade ingredienser i modRNA-preparaten är de olagliga att ge av legitimerad medicinalpersonal.

Varför tillåter då Läkarförbundet att legitimerad medicinalpersonal med Läkarförbundets medgivande injicerar befolkningen med en injektionsvätska som är kontaminerad med magnetiskt material som grafen/grafenoxid och som därmed saknar tillstånd från myndigheterna?

Detta strider mot Helsingforsdeklarationen, EU-rätten och svensk lag.

Vi vet, om vi följer tidigare och den senaste informationen och kunskapen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet att det finns välkända, billiga och välbeprövade läkemedel att använda, som kan få Covid-19 att i stort sett helt försvinna, och att dödstalen då sjunker till i det närmaste noll.

Varför används inte dessa enkla, billiga och bra läkemedel?

Om dessa enkla, billiga och bra läkemedel användes skulle det helt saknas behov att injicera befolkningen med en vätska som har okända effekter och oredovisade egenskaper.

Jag begär att Läkarförbundet omedelbart går ut och talar om för alla kollegor att de inte får ge en enda modRNA-injektion till av ett medicinskt preparat som synes innehålla oredovisat och därmed olagligt material. Detta i enlighet med lag som PL 3 och 4 kapitlen och Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (2, 13, 14, 15, 16 §§).

Om Läkarförbundet inte omedelbart förbjuder samtliga medlemmar att befatta sig med modRNA-injektionerna synes det bara finnas en orsak att Läkarförbundets medlemmar undanhålls vetenskap och beprövad erfarenhet av sitt eget förbund. Den anledningen brukar stavas korruption. Och Lag (2014:406) kan straffa samtliga förmän också.

 

Björn Hammarskjöld

Om skribenten

Björn Hammarskjöld är assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi och före detta överläkare i pediatrik samt filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!