“MoD behövs när SD sviker sina EU-kritiska väljare”

Makteliten i EU tar till allt mer totalitära metoder för att kuva dissidens och trycker på för en paneuropeisk polisstat med integritetskränkande massövervakning och censur - samtidigt har Sverigedemokraterna övergett sitt EU-motstånd och löften om att bevara svensk suveränitet och oberoende. Partiet MoD anser att EU sedan länge har förbrukat sitt förtroende och vill slå vakt om yttrandefrihet, demokrati och svenskt nationellt oberoende - genom att lämna den överstatliga unionen helt och hållet.

publicerad 6 juni 2024
Andreas Sidkvist och Sophia Keivanlo från partiet MoD kandiderar till EU-valet.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som har Sverige i sitt namn, men nu när de har börjat få reellt politiskt inflytande överger de sina tidigare löften om att bevara svensk suveränitet och oberoende. I takt med att EU blir mer och mer auktoritärt har SD stadigt minskat sitt EU-motstånd, samtidigt som de har ändrat sin ståndpunkt i den så viktiga Nato-frågan. Visst är det rätt att “EU inte ska röra vårt snus”, men efter att länge ha förespråkat EU-utträde, vill de nu “att Sverige förblir en del av EU:s inre marknad” och bara “ha en beredskap att lämna EU om det behövs”.

Varför ska vi ständigt behöva vara på vår vakt för att byråkraterna i Bryssel inte ska ta snus och andra saker ifrån oss? Varför ska icke folkvalda byråkrater i utlandet tillåtas utöva inflytande över hur vi förvaltar vårt land och våra naturresurser?

SD:s mål att förändra EU inifrån är en orealistisk hägring när EU nu steg för steg undergräver medlemsländernas självbestämmande och demokrati. Medlemmarna i det tvärpolitiska partiet MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati – bekymras över EU:s allt mer auktoritära karaktär och anser att Sverige gör bäst i att lämna EU. Vi anser att EU för länge sedan har förbrukat sitt förtroende och vill slå vakt om yttrandefrihet, demokrati och svenskt nationellt oberoende. Nu när Sverigedemokraterna närmat sig sjuklöverns EU- och Nato-linje behövs ett sådant parti mer än någonsin.

Yttrandefrihet och självbestämmande är inte en höger-vänster fråga utan principfrågor som förenar demokratiskt och frihetligt sinnade människor tvärs över blocken. Makteliten i EU tar till allt mer totalitära metoder för att kuva dissidens och trycker på för en paneuropeisk polisstat med integritetskränkande massövervakning och censur. Genom “Digital Services Act” tillskansar sig EU definitionsrätten på vad som är sant eller falskt, men ibland får de sådant som är sant att framstå som falskt och tvärtom. Vi har inte registrerat något nämnvärt motstånd från SD eller övriga etablerade partier när det kommer till EU:s “sanningsministerium” och det hot det utgör mot yttrandefriheten.

Vi svenskar betalar drygt 26 miljarder mer per år till EU än vad vi får tillbaka. Det är ett högt pris för mindre självbestämmande, rättsstat och demokrati. Partiet MoD vill utgöra en jordnära och förenande kraft i politiken och anser att dessa resurser gör långt större nytta inrikes, investerade i långsiktiga och hållbara projekt som ökar landets välfärd och beredskap. Vi vill bland annat öka självförsörjningsgraden på mat och andra varor genom att investera mer i svenskt jord- och skogsbruk samt förstärka vår fysiska och digitala infrastruktur.

Vår samtid präglas av utbredd oro, och destruktiva krafter utnyttjar cyniskt polariseringen mellan olika grupper till sin egen fördel. Folk är missnöjda med att avgörande politiska beslut fattas över deras huvuden och upplever – med rätta – att våra folkvalda alltmer förlorar kontakten med det folk de är tillsatta att tjäna. Svaret på landets utmaningar är inte ännu mer centralisering och överlåtande av folkets makt, utan tvärtom; att decentralisera makten och återföra den till folket där den hör hemma. Vi säger “ja tack” till konstruktivt internationellt samarbete, förutsatt att det inte undergräver vår surt förvärvade demokrati och välfärd på köpet. Sverige behöver fler modiga politiker som slår vakt om landets suveränitet och demokrati, istället för att som SD och andra stå med mössan i hand nere i Bryssel.

 

Andreas Sidkvist – Stockholm, partiledare och kandidat i EU-valet, partiet MoD

Sophia Keivanlo – Årjäng, kandidat till EU-valet, partiet MoD

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!